This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionsledning

Institutionen för hälsovetenskaper har cirka 200 anställda. Prefekt är institutionens chef och leder arbetet med biträde av proprefekt. Viceprefekter kan stötta prefekt inom särskilda områden. Den administrativa enheten och de fyra utbildande/forskande enheterna leds av varsin enhetschef. Funktioner för lednings- och ekonomistöd tillkommer.

Kontakt

  • Prefekt
    This is an email address
  • Allmänna ärenden
    This is an email address
  • GDPR-frågor
    This is an email address

Elisabet Welin

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Elisabet Welin

E-post:

Telefon: 019 303293

Rum: P1115

Elisabet Welin

Malin Prenkert

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Malin Prenkert

E-post:

Telefon: 019 303280

Rum: P1119

Malin Prenkert

Dimitri Beeckman

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Dimitri Beeckman

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0739 436091

Rum: P2237

Dimitri Beeckman

Administrativa enheten

Diederic Brummer

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Diederic Brummer

E-post:

Telefon: 019 301459

Rum: P1129

Diederic Brummer

Enheten för aktivitet och hälsa

Lis Sjöberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Lis Sjöberg

E-post:

Telefon: 019 303585

Rum: P2123

Lis Sjöberg

Enheten för idrott

Elodie Ponsot

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Elodie Ponsot

E-post:

Telefon: 019 301094

Rum: G2120

Enheten för medicinsk diagnostik

Jessica Montero

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Jessica Montero

E-post:

Telefon: 019 303919

Rum: P1315

Jessica Montero

Enheten för omvårdnad

Christina Hedenskog

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Christina Hedenskog

E-post:

Telefon: 019 303224

Rum: P2351

Christina Hedenskog

Camilla Ehnfors

Tjänstetitel: Institutionsledningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Camilla Ehnfors

E-post:

Telefon: 019 303611

Rum: P1113

Camilla Ehnfors

Nicholas Ståhl Haldosen

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Nicholas Ståhl Haldosen

E-post:

Telefon: 019 302436

Rum: P1125

Nicholas Ståhl Haldosen

Ida Holmblad

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Ida Holmblad

E-post:

Telefon: 019 301051

Rum: L2450

Ida Holmblad

Birgitta Wessman

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Birgitta Wessman

E-post:

Telefon: 019 303578

Rum: P1127

Birgitta Wessman