This page in English

Forskarutbildningsämnet Funktionsnedsättning och samhälle

Örebro universitet har ett nära samarbete med Linköpings Universitet och Jönköping University.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Centralt i studierna är att bibringa den studerande insikter i funktionsnedsättning och funktionshinder utifrån olika forskningsperspektiv och forskningsproblem. Dessa studeras med i huvudsak två grundläggande dimensioner som utgångspunkt: den ena dimensionen är individ och samhälle och handlar om att utgå från individens förutsättningar, perspektiv och problem eller att göra samhälleliga analyser av funktionshindrades villkor. Den andra dimensionen är natur och kultur och betonar vikten av att kunna bedriva handikappvetenskaplig forskning alltifrån tydliga naturvetenskapliga, tekniska och medicinska problemställningar som utgångspunkt till att förstå funktionsnedsättning och funktionshinder där olika kulturanalytiska och socialvetenskapliga synsätt betonas. Inom problemområdet skall den studerande integrera och förena kunskap från flera olika vetenskapliga perspektiv.