This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Utbildning på forskarnivå

Promovering

Utbildning på forskarnivå

Bli doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper! Vi bedriver utbildning på forskarnivå inom ämnena handikappvetenskap, idrottsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Forskarutbildningsämnen vid Institutionen för hälsovetenskaper

flicka med hörapparat

Handikappvetenskap

löparbanor

Idrottsvetenskap

stetoskop

Medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap