This page in English

Forskargrupp

Interaktion och lärande i högskolepedagogisk praktik (ILHP)

Om gruppen

Forskargruppen verkar universitetsövergripande genom att inkludera och samla forskare som delar ett intresse för forskning och utveckling av högre utbildning från fakulteterna och Högskolepedagogiskt centrum (HPC). Gruppens mål är att initiera och bedriva högskolepedagogisk forskning med särskild inriktning på tvärvetenskapligt/interdisciplinärt lärande samt att därigenom utveckla den högskolepedagogiska praktiken. Gruppen främjar samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning, samt fokuserar på frågor som rör hållbara pedagogiska arbetssätt, studenters lärande, interaktion och kollegiala processer.