Lärmiljöer

PIL arbetar proaktivt för att utveckla nya lärmiljöer i nära samarbete med Campusavdelningen, institutioner och enheter. De lärosalar som finns idag fyller många goda funktioner, men vi behöver en större variation för att kunna främja olika former av lärande.

Om du som lärare eller student har förslag på hur lärmiljöer på Örebro universitet skulle kunna utvecklas, varmt välkommen att kontakta This is an email address!