Högskolepedagogiskt centrum

Så kan du integrera perspektiven i din utbildning

Närbild på ett grupparbete med anteckningar och postitlappar på ett bord

Vill du starta eller utveckla arbetet med att integrera, artificiell intelligens (AI), breddat deltagande, digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering eller jämställdhet i din utbildning?

Då kan du använda en enkel metod som vi har utvecklat på Högskolepedagogiskt centrum. Du kan göra så här:

  1. Låt kursansvariga och programansvariga sammankalla hela kursteamet till ett utvecklingsmöte.
  2. Låt hela teamet göra en kartläggning av kursens olika moment på mötet.
  3. Identifiera vilka inslag av perspektivet som redan finns i utbildningen.
  4. Se över vilka moment som skulle kunna utvecklas när det gäller det perspektiv som ni arbetar med.
  5. Utforma en enkel utvecklingsplan för något eller några av de identifierade kursmomenten.

För att resultatet ska bli bra och användbart, är det fördel om hela kursteamet och även studentrepresentanter kan vara delaktiga i hela utvecklingsarbetet.

För att kursteamet ska kunna fylla utvecklingsplanen med ett bra innehåll kan de behöva

Kom ihåg att så gott som allt utvecklingsarbete är bra oavsett omfattning. Det är bättre att reflektera kring och utveckla en liten del av utbildningen än inget alls.

Pedagogiska utvecklare från Högskolepedagogiskt centrum är gärna med som katalysatorer vid både uppstart och utvärdering av ert utvecklingsarbete.

Stödmaterial

Här är ett förslag på en genomlysning som kursteamet kan utgå ifrån i sin kartläggning. Tanken är att man ska kunna identifiera kursmomentens kopplingar till de olika perspektiven. Man kan också passa på att göra en nulägesanalys av programmets specifika kunskapsområden om man vill.