Välkommen till Lika villkors- och jämställdhetskollegium!

Logotype Lika villkors- och jämställdhetskollegium.

Lika villkors- och jämställdhetskollegium bjuder in till digitala workshops som är öppna för all personal oavsett tidigare kunskapsnivå och erfarenhet.

Hit vänder sig verksam personal vid Örebro universitet för att:

  • arbeta med jämställdhet inom utbildning, forskning och övriga processer
  • höja kunskap och kompetensutveckling
  • utbyta erfarenheter
  • gemensamt ta fram verktyg och utvärderingskriterier
  • diskutera olika tillvägagångssätt
  • delta i lärandeaktiviteter

Kalendarium

Det finns inga aktuella händelser att visa.