Internationalisering vid rekrytering och anställning

Ett av Örebro universitets strategiska mål är att öka antalet rekryteringar av internationella lärare och forskare. Förutom arbetet med mottagande av internationell personal har universitetet, som ett av de första universiteten i Sverige, blivit tilldelad utmärkelsen "HR Excellence in Research". Som medarbetare har man goda möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter som exempelvis personalutbyte, lärarutbyte eller kontaktresor till potentiella partneruniversitet.

Örebro universitet rekryterar internationella talanger

Örebro universitet har, som ett av de första universiteten i Sverige, blivit tilldelad utmärkelsen "HR Excellence in Research" utifrån arbetet med The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Utmärkelsen anger att Örebro universitet är en arbetsgivare med stimulerande arbetsmiljö. Den förmedlar dessutom universitetets engagemang för transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning och karriärutveckling av forskare.

Att flytta till, och börja jobba i, Sverige kan innebära en stor omställning och det är viktigt att medarbetarna får det stöd som krävs så att de lättare kommer in i samhället och arbetet. Vid Örebro universitet finns därför ett Relocation Office som arbetar med rekrytering och praktiskt stöd till inresande internationell personal så som doktorander, forskare och lärare.

Medarbetare på campus

HRS4R

Läs mer om Personalavdelningens arbete med HRS4R.

Medarbetare i naturreservat

Inresande personal

Läs mer om vilket stöd Relocation Office kan erbjuda internationell personal.

Internationalisering för medarbetare

Som medarbetare finns det goda möjligheter att få internationell erfarenhet oavsett om du arbetar med utbildning forskning eller vid någon av våra administrativa avdelningar. Örebro universitet uppmanar medarbetare att delta i internationella aktiviteter, vilket bidrar till en kvalitetshöjning av universitetets kärnverksamheter genom bland annat internationellt nätverkande, kunskapsöverföring, kompetensförsörjning och personlig utveckling.

Inom Erasmus+ programmet finns möjlighet för lärare, doktorander eller administrativ personal att genomföra lärarutbyte, deltagande i kurser, seminarier eller workshops, jobbskuggning eller kontaktresor till befintliga eller nya partneruniversitet inom EU/EES. Det finns dessutom möjlighet att söka utomeuropeisk finansiering för forskningsvistelser eller teaching sabbaticals via STINT.

Örebro universitet tar även emot kortare och längre besök av inresande forskare och lärare från andra utländska lärosäten och organisationer via exempelvis Erasmus+ programmet. Mottagandet av forskare och lärare är en viktig del av universitetets arbete med internationalisering på hemmaplan.

Örebro universitet

Personalmobilitet

Läs mer om internationella möjligheter för dig som anställd på Inforum (Intranät).

STINT

STINT Teaching Sabbaticals

Läs mer om STINT Teaching Sabbaticals för forskare och lärare.