Partnerskap och nätverk

Att samarbeta strategiskt med utvalda universitet samt att vara aktiva inom ett konsortium av europeiska lärosäten med mål att utses till ”European University” av EU är centralt inom Örebro universitets internationaliseringsarbete. Partnerskap med både bredd och djup är värdefulla för utbildning, forskning, samverkan och stödprocesser. Med blick på både Europa och övriga världen deltar Örebro universitet också i flera internationella nätverk och projekt.

Strategiska partners

Örebro universitet har som ambition att skapa bredare partnerskap med särskilt utvalda lärosäten. Hittills finns ett sådant samarbete med Aston University i Birmingham, Storbritannien, vilket startade år 2016. Aston University utsågs 2020 till årets universitet i Storbritannien. Aktiviteter bedrivs inom utbildning, forskning och stödprocesser och studenter, forskare, lärare och administrativ personal från båda lärosäten har varit på kortare och längre utbyten. I handlingsplanen för internationalisering för 2021-2024 är ett mål att upparbeta strategiska partnerskap med ytterligare två till tre lärosäten.

European Universities Intiviative

Logo NEOLAiA

European Universities Intiviative (EUI) beskrivs av EU som ett sätt att stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten i EU och uppmuntra till ett antal ”Europauniversitet” som består av konsortier bildade av fem till tio europeiska universitet. Syftet är att bidra till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft samt att ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan. Örebro universitet ser det som viktigt att delta i detta arbete och har därför under 2020 anslutit till ett konsortium, NEOLAiA, som planerar att ansöka till EU i nästa ansökningsomgång.

Mer information om NEOLAiA

Nätverk och projekt

Örebro universitet är med i flera nationella internationaliseringssammanhang, nedan följer ett urval. Dessutom bedrivs många olika samarbeten mellan forskargrupper och individuella forskare. Läs mer om internationalisering i forskning vid Örebro universitet.

GCUA

GCUA 2030 - Global Challenges University Alliance

Inom GCUA 2030 arbetar 14 lärosäten runt om i världen för att bidra till en hållbar global utveckling.

SAR logga

SAR - Scholars At Risk

Över 500 lärosäten, varav 22 i Sverige, samarbetar för att uppnå målet: ”Protecting scholars and the freedom to think, question, and share ideas”.

MIRAI logotyp

MIRAI

Inom MIRAI 2.0 samarbetar 11 svenska och 8 japanska lärosäten för att bidra till långvariga forskningssamarbeten mellan länderna.

SASUF loggo

SASUF - South Africa – Sweden University Forum

Projekt som syftar till att stärka banden mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation.

Kontakt

Ida Andersson-Norrie

Tjänstetitel: Internationaliseringsstrateg Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Ida Andersson-Norrie

E-post:

Telefon: 019 301250

Rum: E3107

Ida Andersson-Norrie