Organisation och kontakt

Internationaliseringsarbetet på Örebro universitet sker inom alla delar av organisationen. Tillsammans skapar vi en internationell miljö för forskning, utbildning, samverkan och rekrytering.

Nedan finner du en översiktlig beskrivning av hur Örebro universitet är organiserat i arbetet med internationella frågor på strategisk och oprerationell nivå. För generella frågor kring internationalisering och hänvisning till rätt person är du välkommen att kontakta Internationella kontoret på exchange@oru.se.

Ledning

Vicerektor för internationalisering leder det universitetsövergripande arbetet med internationalisering. Kopplad till vicerektor finns en internationaliseringsstrateg som stöttar i detta arbete samt bedriver operativt arbete inom och utanför universitetet. 

Kontakt

Internationella kontoret

Internationella kontoret ger stöd till verksamheten i frågor kring internationalisering.  Även studenter som vill ha internationell erfarenhet i form av utbytesstudier, praktik/VFU eller uppsatsskrivande utomlands kan kontakta Internationella kontoret. Enheten ansvarar även för att ge praktiskt stöd till inresande utbytesstudenter och internationella masterstudenter, inklusive ett introduktionsprogram samt praktiskt stöd under studietiden.

Läs mer om internationella möjligheter för Örebro universitets studenter

Kontakt: exchange@oru.se

Internationaliseringsansvariga på universitetets institutioner

På varje institution finns en internationaliseringsansvarig som leder och driver arbetet med internationalisering. De flesta forskare har internationella samarbeten och många lärare jobbar med utbildning för internationella studenter. Stöd för detta ges av institutionens ledning och administration. Internationaliseringsansvariga ingår även i universitetets internationaliseringsnätverk.

Läs mer om institutioner på Örebro universitet

Kontakt: exchange@oru.se

Relocation Office

Relocation Office är en del av HR-avdelningen och ger stöd till inresande internationella medarbetare gällande exempelvis uppehållstillstånd, språkkurser, barnomsorg, etc.

Kontakt: relocation@oru.se

Housing Office

Housing Office erbjuder bostäder till utbytesstudenter, internationella studenter och till viss del medarbetare och internationella besökare. 

Läs mer om boende via Housing Office

Kontakt: housing@oru.se

Antagningsenheten

Antagningsenheten ansvarar för antagning av sökande till universitetet, bland annat internationella studenter som inte söker inom ett utbytesavtal (freemover).

Kontakt: freemover@oru.se

Internationell studentrekrytering

Arbetet med internationell studentrekrytering utförs av avdelningen för kommunikation och samverkan och fokuserar på rekrytering av freemover-studenter till våra engelskspråkiga masterprogram.

Kontakt: kommsam@oru.se

Grants Office

Grants Office strävar efter att maximera forskares och forskningsmiljöers förmåga att konkurrera om extern finansiering. Detta görs bland annat genom långsiktiga planer och strategier samt kvalitetsgranskning av ansökningar, rådgivning och stöd i processen.

Läs mer om forskningsstöd via Grants Office

Kontakt: grantsoffice@oru.se

Alumn

I Örebro universitets alumninätverk kan alumner hålla kontakten och samtidigt utöka sitt nätverk med värdefulla kontakter. Nätverket sträcker sig runt om i världen.

Läs mer om Örebro universitets arbete med alumner

Kontakt: alumn@oru.se