Så granskas vår kvalitet av UKÄ

Det vita Novahuset med en stor skylt där det står "Örebro universitet". I förgrunden syns suddiga gröna löv på ett träd.

Enligt högskolelagen ansvarar varje lärosäte för att bedriva sin verksamhet så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har som uppdrag att granska lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. UKÄ granskar även kvaliteten i ett urval av utbildningar.

Nationellt kvalitetssäkringssystem

UKÄ arbetar med fyra typer av granskningar, som tillsammans bildar det nationella kvalitetssäkringssystemet:

  • Prövning av examenstillstånd
  • Utbildningsutvärderingar
  • Tematiska utvärderingar
  • Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (lärosätesgranskning)

Vid en utbildningsutvärdering beslutar UKÄ antingen om att utbildningen har ”hög kvalitet” eller ”ifrågasatt kvalitet”. Motsvarande beslut vid en lärosätesgranskning är ”godkänt kvalitetssäkringsarbete”, ”godkänt med förbehåll” eller ”ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete”. Vid brister görs en uppföljning av UKÄ, vanligtvis inom ett år.

Var finns resultaten av granskningarna?

Resultat från UKÄs granskningar publiceras i Högskolekollen.