Utbildningar som utvärderas just nu

En man föreläser för en grupp studenter. Han pekar på en powerpoint-presentation på en tv-skärm.

Foto: Terése Andersson

Vart sjätte år ska varje utbildning på Örebro universitet granskas. Då görs en utbildningsvärdering med hjälp av studenter och lärare. Det som behöver ändras samlas i en åtgärdsplan, som följs upp.

Det är oftast varje institution och ämne som gör grundjobbet utifrån fastställda ramar. Ibland kan också utvärderingar gjorda av UKÄ eller ett fristående ackrediteringsorgan användas.

Syftet är att utbildningsutvärderingarna både ska se till att vi håller tillräckligt hög kvalitet och visa var det finns möjligheter att utvecklas.

Fakultetsnämnden beslutar sedan, efter samråd med institutionen, om en åtgärdsplan. Den följs upp av nämnden.

Utbildningsutvärderingen kan också leda till beslut om ytterligare utredning, utvecklingsinsatser – eller beslut om avveckling av utbildningen.

Ramverk för intern utbildningsutvärdering på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Örebro universitet (pdf)

De här utbildningarna utvärderar vi just nu

 • Medicin
 • Biologi
 • Kemi
 • Tekniskt och naturvetenskapligt basår
 • Kriminologi
 • Rättsvetenskap
 • Teater
 • Musikpedagogik
 • Retorik
 • Svenska språket

De här uppföljningarna är klara

Under åren 2016-2021 gjordes utbildningsutvärderingar på de här ämnena:

 • Kemi (2016 )
 • Kriminologi (2016)
 • Medicin (2016)
 • Svenska språket/språkstudier (2016)
 • Hörselvetenskap (2017)
 • Retorik (2017)
 • Byggteknik (2018)
 • Matematik (2018)
 • Miljövetenskap (2018)
 • Socialt arbete (2018)
 • Engelska (2019)
 • Företagsekonomi (2021)
 • Historia (2019)
 • Idrottsvetenskap (2019)
 • Informatik (2021)
 • Litteraturvetenskap (2019)
 • Musikalisk gestaltning (2019)
 • Musikvetenskap (2019)
 • Måltidskunskap och värdskap (2019)
 • National ekonomi (2021)
 • Pedagogik (2019)
 • Arbetsterapi (2020)
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap (2020)
 • Datateknik (2020)
 • Genusvetenskap (2020)
 • Statistik (2021)
 • Statskunskap (2020) 
 • Statistik
 • Sociologi (2020)
 • Maskinteknik (2020)
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (2020)
 • Humanistiska studier (forskarutbildning (2020)

Inom parentes anges startår för utvärderingar.

Vill du veta mer eller få ta del av underlag i en av utvärderingarna? Kontakta kvalitet@oru.se