Verksamhetsplanering, riskanalys och verksamhetsberättelse

Verksamheten vid Örebro universitet ska kännetecknas av hög kvalitet. Kvalitets- och verksamhetsplaneringsprocessen är kärnan i universitetets kvalitetssystem och ska bidra till att universitetet når de mål som finns formulerade i fastställd vision och framtagna strategier.

Entrehuset

Verksamhetsplan

Information om arbetet med verksamhetsplan.

Entrehuset

Riskanalys

Information om arbetet med riskanalys.

Entrehuset

Verksamhets-berättelse

Information om arbetet med verksamhets-berättelse.

Kontaktpersoner

David Haglind

Befattning: Verksamhetscontroller Organisation: Ledningsstab

Profilsida: David Haglind

E-post:

Telefon: 019 301296

Rum: E3240

David Haglind

Anna Lindholm Ulfvensjö

Befattning: Planeringskoordinator Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Anna Lindholm Ulfvensjö

E-post:

Telefon: 019 303172

Rum: E3120

Anna Lindholm Ulfvensjö

Charlotte Wistrand

Befattning: Verksamhetsutvecklare Organisation: Studentavdelningen

Profilsida: Charlotte Wistrand

E-post:

Telefon: 019 303988

Rum: L2235

Charlotte Wistrand

Carolina Wittenfelt

Befattning: Ledningsinformatör Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Carolina Wittenfelt

E-post:

Telefon: 019 303267

Rum: E3122

Carolina Wittenfelt