Granskning pågår: UKÄ kontrollerar vårt kvalitetsarbete

Ett mikroskop. I bakgrunden syns två personers händer. De pekar på en skärm.

Foto: Jesper Mattsson

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, granskar alla svenska lärosätens kvalitetsarbete.
Nu är det dags för Örebro universitet.

Örebro universitet ingår i den sista omgången av granskningar som görs under pågående period 2017 - 2022, tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

I tidigare omgångar har granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete omfattat endast utbildning, men nu genomförs den första granskningsomgången där även forskning inkluderas.

Den stora genomgången av Örebro universitets arbete med kvalitet pågår i mer än ett år. Den beräknas vara klar under våren 2023.

Arbetet med lärosätesgranskning leds av två planerings- och arbetsgrupper, en för utbildning och en för forskning.

Utbildning:

 • Eva Sahlberg Blom, ordförande
 • Erwin van Rijswoud, projektledare
 • Anna Lindholm Ulfvensjö
 • Cecilia Andersson Mårdh
 • Kristin Törnqvist, vice ordförande för Örebro studentkår

Forskning:

 • Steven Linton, ordförande
 • Malin Masterton, projektledare
 • Lavinia Gunnarsson
 • Linda Eriksson, doktorandrepresentant från Doksek, Örebro studentkår

Arbetsgrupperna nås via This is an email address.

Läs mer om lärosätesgranskning på UKÄs webbplats eller på sidan så granskas vår kvalitet av UKÄ.

Utifrån UKÄ:s vägledningar har två självvärderingar sammanställts.

Om granskningsprocessen

 • Fram till platsbesöket läser bedömargruppen de två självvärderingarna och övriga underlag.
 • Den 18 maj 2022 genomförs platsbesök 1 där bedömargruppen har intervjuer med personer i ledningsfunktioner och med studenter.
 • Efter platsbesök 1 väljer bedömargruppen ut ett antal fördjupningsspår (6-8 stycken) och där kompletterande underlag ska lämnas in till UKÄ.
 • 20-22 september 2022 genomförs platsbesök 2 där bedömargruppen har intervjuer med personer som berörs av de valda fördjupningsspåren.
 • Bedömargruppen skriver sitt yttrande och lärosätet får möjlighet att påtala sakfel.
 • Under våren 2023 väntas UKÄ meddela beslut baserat på bedömargruppens yttrande.