Granskning av universitetets kvalitetsarbete

Ett mikroskop. I bakgrunden syns två personers händer. De pekar på en skärm.

Foto: Jesper Mattsson

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskar alla svenska lärosätens kvalitetsarbete. År 2022 blev det dags för Örebro universitet.

Örebro universitet ingick i den sista omgången av granskningar som görs under pågående period 2017 - 2022, tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

I tidigare omgångar har granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete omfattat endast utbildning, men nu genomfördes den första granskningsomgången där även forskning inkluderades.

Den stora genomgången av Örebro universitets arbete med kvalitet pågick i mer än ett år. 

Utifrån UKÄ:s vägledningar har två självvärderingar sammanställts.

Mars 2023 inkom bedömningsrapporterna, dessa finns att läsa nedan.

Utifrån bedömargruppens rekommendationer har universitetet, i samråd med Örebro studentkår och andra intressenter, utvecklat en handlingsplan där det fortsätta kvalitetsarbete beskrivs. Handlingsplanen finns tillgänglig här: Handlingsplan för kvalitetssäkringsarbete.

Vill du veta mer om hur Örebro universitet arbetar med kvalitet i utbildning och forskning? Kontakta oss genom Erwin van Rijswoud, kvalitetssamordnare: This is an email address.