Örebro universitet i sociala medier

Studenter utanför en byggnad.

Örebro universitet använder sociala medier för att nå olika målgrupper. Här kan du se vilka sociala medier vi använder och på vilket sätt.

Varför sociala medier?

En av Örebro universitets lagstadgade uppgifter är att vi ska ”samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta”. Detta är ett väldigt formellt sätt att säga att vi på olika sätt ska dela med oss av vad vi kan samt att lära av andra så att informationen kan användas av fler.

Detta är grunden för mycket av den kommunikation och samverkan som sker vid universitet. Utöver vår huvudkanal, www.oru.se, använder vi oss av sociala medier i detta arbete.

Så hanterar vi personuppgifter i sociala medier vid Örebro universitet.pdf