Experter inom AI vid Örebro universitet

Illustration av samspelet mellan AI och människan.

Vid Örebro universitet bedrivs forskning om samspelet mellan människor, robotar och AI, AI:s påverkan på arbetsmarknaden, självkörande bilar, AI och etik samt cybersäkerhet.
Här hittar du några av våra forskare som utifrån sina expertområden kan kommentera utvecklingen av AI och dess påverkan på samhället.

Karin Hedström, professor i informatik – informationssäkerhet och digitalisering av offentliga verksamheter
This is an email address,  tel. 019-30 12 41

Mehul Bhatt, professor i datavetenskap – artificiell och mänsklig intelligens, interaktion mellan människor och robotar, visuell perception, självkörande bilar, etiska aspekter vid utvecklingen av AI
This is an email address

Amy Loutfi, professor i datavetenskap – AI och etik, samspel mellan människor och robotar och AI
This is an email address, tel. 019-30 11 16

Andrey Kiselev, universitetslektor i datavetenskap - tillämpad AI inom virtual reality
This is an email address, tel. 019-30 34 02

Martin Magnusson, universitetslektor i datavetenskap – forskning kring robotars förmåga att se sig omkring och veta var de är genom att bygga kartor
This is an email address, tel. 019-30 38 70

Alberto Giaretta, postdoktor i datavetenskap - cybersäkerhet
This is an email address, tel. 019-30 31 46

Magnus Lodefalk, universitetslektor i nationalekonomi – så påverkar AI arbetsmarknaden, AI och jobben
This is an email address, tel. 072-221 73 40

Hildegunn Kyvik Nordås, adjungerad professor i nationalekonomi - så påverkar AI arbetsmarknaden, AI och jobben
This is an email address

Ella Kolkowska, lektor i informatik - sociala och organisatoriska aspekter inom informationssäkerhet och integritet kopplat till smart hemteknik 
This is an email address, tel. 019 30 37 24

Annika Andersson, professor i informatik - förändringar i praxis när informationsteknologi introduceras inom organisationer 
This is an email address, tel. 019 30 33 82