Experter inom mat och hälsa vid Örebro universitet

Mat och hälsa.

På Örebro universitet forskar vi om många olika aspekter på mat, dryck och hälsa. Det handlar om allt från hur livsmedlen ska produceras hållbart till hur smaken och måltidsupplevelsen ska förbättras – oavsett om måltiden serveras på en dyr restaurang eller i en skolmatsal.
I vår satsning på Mat och hälsa undersöker vi också vilka livsmedel som ger goda effekter när de tas upp av kroppen.

Medicin och nutrition

Robert Brummer, läkare och professor i gastroenterologi och klinisk nutrition – leder lärosätets profilering inom Mat och hälsa och forskar om hur kost påverkar magen och hjärnan. Han undersöker dessutom hur vår hälsa påverkas när vi ställer om till en växtbaserad kost.
robert.brummer@oru.se, tel. 019-303731, 0738 426600

Marleen Lentjes, lektor i medicin och nutritionsepidemiolog - forskar om måltidsmönster, det vill säga storleken, frekvensen och tiden för måltiderna som konsumeras, i relation till hälsa.  Arbetar med att förbättra hur vi undersöker och mäter vilken mat människor från olika kulturer i Sverige äter. 
maria.lentjes@oru.se, tel. 019-303932

Samira Prado, forskare i biomedicin – forskar om nutrition och hållbara matsystem samt kostförändringar som främjar miljön på ett sätt som inte kan uppnås av livsmedelsproducenter.
samira.prado@oru.se, tel. 019-303470

Tatiana Marques, universitetslektor i medicin – forskar om samspelet mellan tarmflora och andra organ och hur kosten kan påverka tarmfloran och vår hälsa.
tatiana.marques@oru.se, tel. 0765 171926

Kemi och biologi

Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi – expert på metabolomik, ett sätt att med en kemisk analys få information om tusentals molekyler involverade i cellernas ämnesomsättning samt olika metoder som används för att studera samspelet mellan mat, näring och människors hälsa.
tuulia.hyotylainen@oru.se, tel. 019-303487

Johanna Björklund, universitetslektor i biologi – forskning med fokus på hållbar mat. Det handlar till exempel om hållbar livsmedelsproduktion, klimatsmart odling och klimatanpassning av mat i storkök. Hon har också forskat om hur skolmåltiden kan användas i den pedagogiska verksamheten.
johanna.bjorklund@oru.se, tel. 019-303976, 0706 796688

Ekonomi, statskunskap och kommunikation 

Carolin Zorell, docent i statskunskap – forskar kring matkonsumtion och hållbarhet samt sociala medier och konsumentbeteende.
carolin.zorell@oru.se, tel: 0734 646227

Göran Eriksson, professor i medie- och kommunikationskunskap – forskar om hur kommunikation av hälsosam och hållbar mat sker i olika sammanhang och hur den påverkas av kommersiella intressen.
goran.eriksson@oru.se, tel. 019-303815

Frans Prenkert, professor i företagsekonomi –  forskar inom cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och -kommunikation, samt inom hållbara värdekedjor.
frans.prenkert@oru.se, tel. 019-302444

Måltidskunskap 

Åsa Öström, professor i måltidskunskap – forskar inom sensorik och har fokus på måltidsupplevelser – totalupplevelsen av en måltid som innehåller betydligt mer än själva maten.
asa.ostrom@oru.se, tel. 019-302011

Jonatan Leer, professor i måltidskunksap - forskningen handlar om matkultur, till exempel hur vi uppfattar mat i olika sammanhang och vad som formar vår förståelse av mat. Konflikterna kring mat i alla typer av sociala sammanhang, från familjen till global nivå och könsdimensioner som påverkar matkonsumtionen.
jonatan.leer@oru.se, Tel. 019-302272, 0790 614071

Henrik Scander, universitetslektor i måltidskunskap – forskar om mat och dryck i kombination. Han är särskilt intresserad av dryckerna vin, öl, te och kaffe samt mat- och dryckeskombinationer.
henrik.scander@oru.se, tel. 019-302008

Magnus Westling, biträdande universitetslektor i måltidskunskap – arbetar med att lyfta fram den gastronomiska potentialen hos grödor och djurraser som kommit i skymundan. Målet med forskningen är att bidra till en odlad mångfald och att göra det enklare för kockar och mathantverkare att välja hållbara råvaror.
magnus.westling@oru.se, tel. 019-302014

Idrottsvetenskap

Fawzi Kadi, professor i idrottsfysiologi – forskning inom primär och sekundär sjukdomsprevention med fokus på hur matvanor och fysisk aktivitet påverkar riskfaktorer för välfärdssjukdomar. Arbetar med beteendeförändringsmodeller för att främja hälsosamma mat- och motionsvanor med hjälp av digitala hjälpmedel.
fawzi.kadi@oru.se, tel. 019-30260


Fotografier på de flesta av experterna på listan finns i vår bilddatabas med pressbilder. Är du journalist och behöver hjälp eller mer information finner du våra presskontakter här.