Ekonomi och upphandling

Dokumentet innehåller riktlinjer för hur vi ska hantera återbetalning av studieavgifter.

Om dokumentet

Typ: Riktlinje
Dokumentansvarig: Ekonomiavdelningen
Ärendenummer: 2011/10-307
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2011-04-19

Återbetalning av studieavgifter, riktlinjer.pdf