This page in English

Forskningsprojekt

Trombocytfunktion inom hjärtkirurgi och kardiologi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2017

Kontaktperson

Sofia Ramström

Forskningsämne

Blodplättar (trombocyter) är livsviktiga för att blodet ska levra sig (koagulera) om ett blodkärl i kroppen skadas. Trombocyterna tröttas ut och förbrukas under en operation, vilket kan leda till problem med blödningar under och efter operationen. Å andra sidan kan läkemedel som hämmar trombocyterna behöva ges i andra situationer för att förhindra att de orsakar en blodpropp, t.ex. i patienter med risk för hjärtinfarkt. Vi har utvecklat avancerade protokoll för att med flödescytometri mäta alla olika viktiga funktioner hos trombocyterna, och använder dem här för att studera bland annat hur trombocyter påverkas under öppen hjärtkirurgi med användande av hjärt-lungmaskin, samt hur fysisk aktivitet påverkar trombocyternas funktion i patienter med hjärt-kärlsjukdom. Vår målsättning med detta projekt är att bidra med kunskap som kan hjälpa oss att individanpassa våra behandlingar av patienter med hjärt-kärlsjukdom på ett sätt så att vi kan undvika både blödning och blodpropp.

Forskare