AI-teknik ska hjälpa barn att bli bättre läsare

Josefine Karlsson.

Josefine Karlsson, doktor i pedagogik vid Örebro universitet, hade länge haft en idé om att skapa en digital läskompis. När hon kom till Örebro universitet satte idéutvecklingsarbetet i gång på allvar och i dag finns en första prototyp klar.

Forskaren Josefine Karlsson kom på idén om att skapa en digital läskompis som kan stötta barns läsutveckling. För att nå sitt mål fick hon hjälp av Social Impact Lab att förädla sin idé och av AI Impact Lab, via AI Sweden, att komma i kontakt med AI-företaget Talkamatic. Nu är den första prototypen klar.
– Det här arbetet har vidgat mina vyer på sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig, säger Josefine Karlsson.

Idén till en digital läskompis som hjälper elever att vidareutveckla sin läsförståelse kom till när Josefine Karlsson, universitetsadjunkt och nybliven doktor i pedagogik vid Örebro universitet, forskade om barns kognitiva läsförståelseprocesser.

– Genom att bolla idén i olika sammanhang kom jag fram till att jag ville skapa en digital lösning. Det i sin tur gjorde att jag förstod att det skulle krävas mycket data och också någon form av AI för att förverkliga läskompisen.

Fick positivt gensvar från AI-forskarna vid Örebro universitet

När Josefine Karlsson kom till Örebro universitet fick hon höra om ett internt event av AI Impact Lab, där forskare bjöds in att presentera idéer som kan ha en koppling till AI.

Josefine, som i det läget inte visste om hennes vision om en digital läskompis var genomförbar, presenterade sina tankar och fick positiv respons från AI-forskarna på universitetet.

– Det stärkte mig i min idé, för jag fick veta att det inte var omöjligt.

Kort därefter fick hon höra om en annan av universitetets samverkansplattformar, Social Impact Lab, som hjälper forskare att utveckla och förädla sina idéer kring sociala innovationer. Josefine Karlsson ansökte och kom in i programmet. Där fick hon stöd och rådgivning för att ta ytterligare ett steg mot att förverkliga läskompisen. Även Framtidens lärarutbildning har bidragit med stöd och nätverk.

AI Impact Lab och AI Sweden matchade Josefine med rätt partner

– När mitt år i Social Impact Lab var slut hade jag hunnit testa min idé och kunde tydliggöra vad jag behövde för att komma vidare. Då gick jag till Amy Loutfi, som är vicerektor för AI och innovation, och presenterade min idé. Amy tog frågan vidare till AI Impact Lab som i sin tur, med hjälp av nätverket inom AI Sweden, kunde koppla ihop mig med AI-företaget Talkamatic som är specialiserade på just ”Conversational AI”.

Genom Örebro universitet Holding AB ansökte Josefine Karlsson om medel inom Innovationskontoret Fyrklövern och kunde sätta i gång med ett utvecklingsprojekt tillsammans med Talkamatics. I dag är de klara med den första prototypen, som Josefine har börjat att testa med elever på en skola i Örebro.

– Det känns otroligt, galet roligt att äntligen ha den fysiska prototypen att testa med. Och vi har fått bra respons och feedback från eleverna.

Vad skulle du ge för tips till någon som är i början av sin idéresa?

– Var envis, men öppen. Ge inte upp om du möter motgångar och var öppen med din process så att andra förstår vad du behöver. Var också öppen för allas input och prata med personer med olika kompetens och bakgrund. Det finns mycket stöd och hjälp av få på universitetet. För mig har både Social Impact Lab och AI Impact Lab varit jätteviktiga, de nätverken bidrar med att matcha rätt idé med rätt metod.

Text och foto: Jesper Eriksson