AI Impact Lab | Strategiska inriktningar

Soluppgång.

AI Impact Lab arbetar med följande fem strategiska inriktningar, eftersom de har identifierats som viktiga antingen för vår regionala utveckling eller för samhället i stort. Vi driver aktivt projekt inom dessa inriktningar och avsätter resurser för att utveckla områdena ytterligare. Våra strategiska inriktningar är dynamiska, vilket innebär att fler kan komma till i takt med att vårt arbete utvecklas.

Hållbar stad.

Hållbar stads- och samhällsutveckling

AI har stor potential att effektivisera och förbättra funktioner i vårt samhälle, men än så länge tillämpas inte AI i någon stor utsträckning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi vill bidra med både kunskapsöverföring, nätverkande och konkreta projekt för utvecklingen av framtidens hållbara städer och samhällsbyggnad.

Pilotprojekt: AIr, Campus.AI, UrbanAIZE, Green-AI, FBAI, OpaData4All, FLAI, Digitwins 2.0 extended, Digitwin 2.0.

Hälsa och sjukvård

AI har potential att lösa välfärdens utmaningar. Införandet av AI skulle motsvara ett ekonomiskt värde på 140 miljarder kronor årligen och kunna ge en ökad och mer jämlik tillgång till både högkvalitativ vård och utbildning, samt skapa en effektivare offentlig förvaltning enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning. Vi ser att användandet av AI inom hälso- och sjukvården inte bara är möjlig – utan helt nödvändig – för att lösa framtidens utmaningar.

Pilotprojekt: Green-AI, AIWO, Polyps, Buddiy, Sp00tn1k-clean, Dash.

Hälsa och sjukvård.
Smart industri.

Smart industri

Med hjälp av AI kan industrin skapa effektivisering, nya produkter och lösa gamla problem på helt nya sätt. På grund av sin omvälvande kraft, kallas AI ibland för den fjärde industriella revolutionen. Genom pilotprojekt vill vi vässa AI-kunnandet i Region Örebro län och öka konkurrenskraften hos regionala företag, så att fler får möjlighet att dra nytta av AI.

Pilotprojekt: Tsuma, Autodive, Corob, Augmentor, AutoHIC, F2SIM.

Hållbar gruvproduktion

Gruvindustrin spelar en viktig roll när det gäller att hitta hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, som exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion. Sveriges gruv- och metallutvinnande industri ligger redan i dag i framkant för hållbarhet och effektivitet inom prospektering, utvinning och vidareförädling. Vi vill bidra till nya AI-lösningar som kan implementeras inom gruvindustrin för att ytterligare stärka dess konkurrenskraft.

Pilotprojekt: AutoDPP.

 

Hållbar gruvproduktion.
Klimat.

Klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar och den berör inte bara ett enskilt land utan hela världen. Här kan vi med hjälp av AI bidra till omställningen mot ett klimatneutralt samhälle, bland annat genom att använda stora mängder av data till exempel i applikationer som precisionsodling, bildanalys, energiteknik och autonoma fordon. 

Pilotprojekt: AIr, Campus.AI, UrbanAIZE, Green-AI, Agtech, Lomas.

Kontakt för inriktning Hälsa och sjukvård samt Klimat

Camilla Ulvmyr

Befattning: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr

Kontakt för inriktning Hållbar stads- och samhällsutveckling samt Smart industri

Mikael Klintberg

Befattning: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Mikael Klintberg

E-post:

Telefon: 0767 614443

Rum: IA201

Mikael Klintberg

Kontakt för inriktning Hållbar gruvproduktion

Lotta Sartz

Befattning: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Lotta Sartz

E-post:

Telefon: 019 303206

Rum: E2271

Lotta Sartz