This page in English

Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS)

SMARTER – behovsanpassade kurser inom artificiell intelligens

Kompetensutvecklingsprogrammet Smarter vid Örebro universitet riktar sig mot yrkesverksamma inom industrin. Kurserna anpassas utifrån företagens behov och leds av forskarna inom den framstående forskningsmiljön AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem). Och – de är helt gratis.

Smarter - uppdragsutbildning inom AI och autonoma system

En konkurrenskraftig industri kräver medarbetare med både rätt kunskap och hög kompetens. För att nå framgång måste företag i svensk industri vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Därför är teknikutveckling på områden som till exempel robotik, automation och artificiell intelligens en viktig möjliggörande teknik.

Federico Pecora

Kurserna är utvecklade för att passa dig som är yrkesverksam och behöver kunna kombinera arbete och studier. 

Kurserna är framtagna i samarbete med företagen som behöver din kompetens och pedagogiken är anpassad för dig som är yrkesverksam. 

Både webbaserad utbildning och träffar på campus

Kurserna inom Smarter erbjuds som enstaka kurser som kan vara en del i en masterexamen. Olika kombinationer av kurser ger möjlighet till olika inriktningar inom artificiell intelligens och autonoma system.

En stor del av undervisningen är webbaserad, men komplementeras med några träffar på campus eller hos något av de medverkande företagen.

Kurserna ges på kvartsfart eller halvfart. En kurs om 3 högskolepoäng motsvarar 80 timmars studier under en termin. Utbildningen sker på engelska.

Flexibel pedagogik

Smarters flexibla pedagogik innebär att du kan:

  • Bedriva studier på din hemort.
  • Ta del av undervisningen när det passar dig och i egen takt (dock inom angivna tidsramar).
  • Bedriva vissa delar av kursen inom den egna organisationen.
  • Jobba med eget case som är relevant inom den egna organisationen.
  • Få tillgång till kursmaterial via internet dygnet runt.
  • Få tillgång till handledning även utanför reguljära arbetstider.
Frågor och svar

Hur många timmar kommer jag att behöva lägga ned på kursen?
– De flesta Smarter-kurser motsvarar tre högskolepoäng, vilket innebär att man studerar på kvartsfart. Det innebär ungefär 80 timmars studier under en termin.

Måste jag kunna programmera för att delta i Smarter?
– Ja, eftersom det är en universitetskurs på avancerad nivå är det nödvändigt att du kan programmering.

Kostar Smarter-kursen något för min arbetsgivare?
– Nej, KK-stiftelsen finansierar kursen, så den är helt kostnadsfri. Det som krävs av arbetsgivaren är att du får avsätta tid till att delta i kursen. Arbetsgivaren kan stå för litteraturen.

Vad innebär det att man ska vara yrkesverksam?
– Smarter är en uppdragsutbildning, och ska ses som kompetensutveckling för personal/yrkesverksamma. Du behöver därför ha din arbetsgivares godkännande för att gå kursen.

Varför måste man vara med på de obligatoriska träffarna, trots att allt går att läsa online?
– Vi har medvetet valt att bygga Smarterkurserna enligt en pedagogisk modell som inte bara innebär distansstudier, utan också fysiska möten. Tanken är att studenterna under en halvdag ska kunna diskutera både med varandra och med forskarna. Vi vet av erfarenhet att de fysiska träffarna leder till ett bättre resultat.

Jag har bara möjlighet att vara med på två av de tre träffarna. Hur viktigt är det att jag deltar vid alla träffar?
– Det är obligatorisk att närvara vid alla tre träffar.

Går det att vara med på de obligatoriska träffarna på distans, via Adobe Connect?
– Nej, du behöver vara på plats på Örebro universitet.

Är det möjligt att ta del av kursen utan att göra slutuppgiften?
– Ja, du kan följa de internetbaserade föreläsningarna, men du kan däremot inte vara med vid träffarna, få handledning av läraren eller delta i gruppdiskussion. Du får inte heller några högskolepoäng.

Kommer ni att ge kursen Introduction to Machine Learning (3 poäng), snart igen?
– All information om aktuella kurser läggs ut på hemsidan, oru.se/smarter. 

Amy Loutfi

I samarbete mellan akademi och industri har vi etablerat det nationella utbildningsinitiativet Smarter, med mål att säkerställa tillförsel av kunskap inom AI och autonoma system.

Smarter leds av Örebro universitets starka forskningsmiljö Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, grundat 1998, utför forskning kring autonoma system och är internationellt känt för sin expertis inom artificiell intelligens och robotik. AASS har en stark tradition av att arbeta i nära samarbete med industri i Sverige och runt om i världen.

Kurserna riktar sig till yrkesverksamma och är kostnadsfria.

Smarter sker i samarbete med:

AI Competence for Sweden
Rise Sics
Epiroc AB
Upwis AB
Nethouse AB
Alfred Nobel Science Park
Emba Berg Group AB
 
KK-stiftelsen
Smarter är finansierad av KK-stiftelsen. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Ansvarig för uppdragsutbildning inom AI och Smarter

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: T2201

Johan Axelsson

Du når även Smarter på mejladressen This is an email address.

Se filmen om SMARTER här: