This page in English

Kompetensutveckling inom artificiell intelligens (AI)

Vidareutbildning och kompetensutveckling inom AI, artificiell intelligens (Smarter)

Genom våra korta, flexibla och behovsanpassade AI-kurser kan du dra nytta av Örebro universitets spetskompetens. Utbildningarna leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system.

Vi på Örebro universitet vill bidra till det livslånga lärandet. Yrkesverksamma kan till exempel läsa våra AI-kurser på distans, vid sidan av det ordinarie arbetet. Vår uppgift är att tillsammans med dig utveckla utbildningar efter ditt behov. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Kurser

Vi erbjuder kurser för yrkesverksamma. Kurserna är implementerade i vårt ordinarie kursutbud, vilket innebär att du söker via ordinarie antagning (läs mer under Vanliga frågor och svar).

Våra kurser kan även anordnas vid behov mot en avgift, skicka intresseanmälan till This is an email address.

Planerade tillfällen

AI-baserade sökmetoder för mobila robotar, 3 hp
Öppen för sen anmälan till och med 22 mars.
(2020-03-30, 2020-04-17, 2020-05-25)

Autonoma robotar och ROS, 3 hp
Öppen för sen anmälan till och med 22 mars.
(2020-03-31, 2020-04-21, 2020-05-19)

Introduktion till artificiell intelligens, 3 hp

Logisk problemlösning med Answer Set-programmering, 3 hp

Maskininlärning del 1, 3 hp

Maskininlärning del 2, 3 hp

Mixed Reality i industriella tillämpningar, 3 hp

Reinforcement learning del 1, 3 hp

Reinforcement learning del 2, 3 hp

Federico Pecora

Kurserna är utvecklade för att passa dig som är yrkesverksam och behöver kunna kombinera arbete och studier. Kurserna är framtagna i samarbete med företagen som behöver din kompetens och pedagogiken är anpassad för dig som är yrkesverksam. 

Både webbaserad utbildning och träffar på campus

Kurserna inom Smarter är fristående trepoängskurser, men kan vara del av en mastersexamen. En stor del av undervisningen är webbaserad, men kompletteras med några träffar på campus eller hos något av de medverkande företagen.

Kurserna ges på kvartsfart eller halvfart. En kurs om tre högskolepoäng motsvarar 80 timmars studier under en termin. Utbildningen sker på engelska.

Flexibel pedagogik

Smarters flexibla pedagogik innebär att du kan:

  • Bedriva studier på din hemort.
  • Ta del av undervisningen när det passar dig och i egen takt (dock inom angivna tidsramar).
  • Bedriva vissa delar av kursen inom den egna organisationen.
  • Jobba med eget case som är relevant inom den egna organisationen.
  • Få tillgång till kursmaterial via internet dygnet runt.
  • Få tillgång till handledning även utanför reguljära arbetstider.

Örebro universitet - ett AI-nav i Sverige

Örebro universitet – ett AI-nav i Sverige

Örebro universitet är en del av tre nationella initiativ för kompetensutveckling inom artificiell intelligens: AI Competence for Sweden, KIT och KKS Smarter.

AI Competence for Sweden

AI Competence for Sweden är ett samarbete mellan sju lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Läs mer här.

KIT

KIT är ett samarbete mellan fem lärosäten (Örebro universitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola), som alla har flexibla utbildningar för yrkesverksamma på avancerad nivå. 

KKS Smarter

I samarbete mellan akademi och industri har Örebro universitet etablerat det nationella utbildningsinitiativet Smarter, med mål att säkerställa tillförsel av kunskap inom AI och autonoma system. Smarter leds av universitetets starka forskningsmiljö Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) och sker i samverkan med Högskolan i Skövde och Jönköping University. Kurserna, som är på avancerad nivå, riktar sig till yrkesverksamma och är kostnadsfria.  

Utvecklingen av Smarter sker i samarbete med:

ABB
AI Competence for Sweden
Akademiska Hus
Alfred Nobel Science Park
Billerud Korsnäs
Business Region Örebro
CAB
EMBA berg group
Epiroc
Ericsson
Holmen
Karlskoga Automation
Lasertech
Orica
SAAB
Sigma
Teknikföretagen
Västra Bergslagens Industriförening

KK-stiftelsen
Smarter är finansierat av KK-stiftelsen. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
AI Competence for Sweden

Ansvarig för profilområde Artificiell intelligens

Johan Axelsson

Tjänstetitel: Koordinator mot uppdragsutbildning Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Johan Axelsson

E-post:

Telefon: 019 303211

Rum: T2201

Johan Axelsson
Roboten Pepper tittar in i kameran.

Örebro universitets satsning på artificiell intelligens, AI, ska märkas även i andra utbildningar, andra discipliner, näringslivet och offentlig sektor.
Därför blir nu professor Amy Loutfi vicerektor med uppgift att sprida kunskaper från området.

– AI-området är något som kommer att förändra hela samhället, våra utbildningar och vårt arbetsliv, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

Läs artikeln här.

Texten Robotlab på glasväggarna till robotlabbet.

Örebro universitet utökar sitt utbud av AI-kurser för yrkesverksamma och öppnar nu sex kurser för anmälan. Samtidigt meddelar regeringen att den satsar ytterligare 20 miljoner kronor på just vidareutbildning inom AI. Läs artikeln här.

Amy Loutfi

KK-stiftelsen fortsätter stötta Örebro universitets satsning på AI-utbildningar för yrkesverksamma. Målet för det nya fyraåriga projektet Smarter 2.0, som har en budget på 22 miljoner kronor, är att utbildningarna ska införlivas som en ordinarie del av lärosätets kursutbud. "AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI för näringslivet", säger Amy Loutfi. Läs artikeln här.

Johan Schnürer, Amy Loutfi och Jan Smith.

Artificiell intelligens och livslångt lärande stod i fokus när representanter från sju lärosäten samlades på Örebro universitet för att ta regeringssatsningen AI Competence for Sweden till nästa nivå. Läs artikeln här.

Johan Axelsson

"Eftersom teknikutvecklingen går så snabbt måste man uppdatera sin kunskap för att kunna hänga med", säger Johan Axelsson som är koordinator för uppdragsutbildning inom AI på Örebro universitet. Läs artikeln här.

Matilda Ernkrans och Amy Loutfi.

"Det jag fastnade mest för var sättet man jobbar med kompetensutveckling tillsammans med näringslivet", säger Matilda Ernkrans. Läs artikeln här.

Johan Schnürer, Amy Loutfi och Mikael Damberg

"Amy Loutfi och andra forskare är viktiga inte bara för sin egen forskning, utan för att föra kunskapen vidare", säger Mikael Damberg. Läs artikeln här.

Linda Karlsson.

Linda Karlsson, provmetodutvecklare på Saab Aeronautics, gick Smarterkursen "Introduktion till maskininlärning" våren 2018:

– I kursen fick jag använda mig av verkliga problem från flygprovverksamhet för att testa maskininlärningsalgoritmer som vi sedan har haft stor nytta av. Jag är väldigt nöjd med kursen, säger hon. 

Annika Olsén och Magdalena Nohrborg

Annika Olsén och Magdalena Nohrborg, patentingenjörer på Epiroc, gick Smarterkursen "Avancerad artificiell intelligens" under våren 2018.

– Vi tycker att kursen har varit väldigt bra. Det är väldigt hög nivå på lärarna, säger de.