Arbetsterapi

Närbild på en person som sitter i en rullstol.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser arbetsterapi. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar arbetsterapi.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom arbetsterapi samlat.

Om du har en multidisciplinär frågeställning kan du behöva komplettera din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är även citeringsdatabaser vilket innebär att de innehåller information om hur en viss författare eller artikel blivit citerad.

Söktjänster för vetenskapligt material

 • SwePub 
  Referenser till de publikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.
 • Google Scholar
  Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Avancerad sökning ger bra möjligheter att begränsa sökningen.

Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Läs mer på webbplatsen för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

I Statens beredning för medicinsk och social utvärderings handbok kan du läsa mer om systematisk granskning av metoder i hälso- och sjukvården.

Vad är PICO och hur/när använder jag det? Läs kapitel 3 i Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården - en metodbok. Kapitel 4 handlar om litteratursökning.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • ClinicalKey Student
  Clinical Key är en interaktiv lärplattform där du får tillgång till 300 e-böcker med klinisk inriktning samt bilder och filmer.
 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker och har över 5 000 titlar inom området omvårdnad. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker

 • Nationalencyklopedin (NE)
  Innehåller hela Nationalencyklopedin i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker. De kan även laddas laddas ner som app.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet.
 • Socialstyrelsens termbank
  Termbanken innehåller begrepp för vård och omsorg.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.
 • Svensk MeSH
  Databas med svenska översättningar av de ämnesord, så kallade MeSH-termer (Medical Subject Headings) som används i bland annat Medline och PubMed.

Avhandlingar

Avhandlingar fungerar som en god informationskälla till ett specifikt forskningsområde genom att de ofta ger en aktuell beskrivning av problemområdet och innehåller omfattande referenslistor till tidigare och relaterade arbeten. 

Avhandlingar från universitet i Sverige söks enklast i databasen LIBRIS. Skriv in ett sökord och avgränsa till avhandlingar i högerspalten. Många nyare avhandlingar finns i fulltext.

Tidskrifter vid Örebro universitetsbibliotek

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Tidskrifter vid Region Örebro län

Finns inte tidskriften du letar efter i universitetets lista så kan du testa att söka bland Region Örebro läns tidskrifter. Länkarna fungerar bara inom Region läns nätverk, men du har tillgång till tidskrifterna från Medicinska bibliotekets (Campus USÖ) datorer.

Kontrollera tidskriften via UlrichsWeb

UlrichsWeb är en tidskriftsdatabas som ger detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bland annat kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad/refereed.

Kontrollerade ämnesord

I de flesta medicinska och omvårdnadsvetenskapliga databaser har varje artikel taggats med ämnesord som beskriver innehållet i artikeln. Att söka med kontrollerade ämnesord kan därför ge färre och mer relevanta träffar. Oftast bygger du en sökning både med kontrollerade ämnesord och fritextord för att fånga in det område du är intresserad av.

I Cinahl kallas ämnesorden för Cinahl Headings, I PubMed och Medline MeSH-termer och i PsycInfo kallas ämnesorden för Thesaurus.

På Svensk MeSH hittar du översättning av alla MeSH-termer till svenska.

På sidan Termer för upplevelser och bemötande i olika former hittar du även en lista över ett antal ämnesord som kan vara en bra utgångspunkt när du söker efter artiklar om känslor, upplevelser och bemötande.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

text

Covidence

Om du skriver uppsats och ska göra en litteraturstudie kan du ta hjälp av Covidence. Programmet sorterar bort artikeldubbletter, underlättar gallringen och kan även användas för att få ut ett prismadiagram.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du är utanför campus-nätverket. Installera tillägget, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Använder du Zotero och gör källhänvisningar enligt Vancouver, men behöver lägga till sidhänvisningar i texten till seminarieversionen? Det finns en version av Vancouver som fixar det: Zotero: Seminarieversionen av Vancouver

För att installera stilen öppnar du först ditt Zoterobibliotek och klickar sedan på länken här ovanför.

Hör gärna av dig om du har synpunkter på hur stilen fungerar.

Kontaktbibliotekarie för arbetsterapi:

Ulrika Johansson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ulrika Johansson

E-post: dWxyaWthLmpvaGFuc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303868

Rum: U1132

Ulrika Johansson