Kriminologi

Foto på en person i skyddskläder som fotar en brottsplats.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser kriminologi. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar kriminologi.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom kriminologi samlat.

Databaser i ämnet

 • Criminal Justice Abstracts
  Straffrätt och kriminologi. Referenser och i många fall även fulltext.
 • National Criminal Justice Reference Service (NCJRS)
  Mer än 200 000 referenser från NCJRS Library collection.
  OBS! Efter den 1 oktober 2014 består samlingen NCJRS Virtual Library endast av OJP publicerat och finansierat material..
 • Criminology Collection
  Kombinerar i ett gemensamt gränssnitt abstracts och referenser från National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) med en hel del fulltexter av bland annat artiklar och avhandlingar.

Databaser inom angränsande områden

 • HeinOnline
  Innehåller bland annat omkring 700 juridiska tidskrifter, fördrag, 200 titlar i ett så kallat klassikerbibliotek med mera.
 • Medline
  Medicin, psykoanalys, psykiatri med mera. Även fritt tillgänglig under namnet PubMed. Via Svensk MeSH kan du söka fram de korrekta ämnesorden till databasen.
 • PsycINFO
  Quick reference guide.
 • PsycARTICLES
  Drygt 100 tidskrifter i fulltext som även ingår i PsycINFO och Primo.
 • PubMed
  Medicin, psykoanalys, psykiatri med mera. Ingången via databaslistan ger tillgång till universitetsbibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext. Via Svensk MeSH kan du söka fram de korrekta ämnesorden till databasen.
 • Sociological Abstracts
  Sociologi med mera.

Ämnesöverskridande databaser

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Sök uppsatser

 • Uppsök
  Sök svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext. 

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

I Primo söker du böcker, artiklar och andra publikationer i en enda sökning. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Litteratur inom kriminologi hittar du bland annat på följande hyllor i huvudbiblioteket:

 • 364 - Kriminologi
 • 365 - Kriminalvård.
 • Oep - Kriminologi och polisväsen
 • Oeq - Kriminalvård

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker och har över 5 000 titlar inom området omvårdnad. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Systematiska litteraturöversikter

 • Campbell Systematic Reviews
  Systematiska litteraturöversikter inom crime and justice, education, international development, and social welfare. 2005–

Uppslagsverk/ordböcker i kriminologi

Ett urval tryckta uppslagsverk:

E-uppslagsverk

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Databasen Ulrichsweb ger detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bland annat kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad/refereed. 

Allmänna gratisresurser utan universitetsbibliotekets fulltextlänkar

Gratisdatabas inom kriminologi utan universitetsbibliotekets fulltextlänkar

Systematiska litteraturöversikter

 • Campbell Systematic Reviews
  Systematiska litteraturöversikter inom crime and justice, education, international development, and social welfare. 2005–

Referenshantering

Fjärrlån

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för kriminologi:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson