Kulturgeografi

Foto på en kanal som flyter mellan äldre svenska byggnader.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser kulturgeografi. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar kulturgeografi.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom kulturgeografi samlat.

 • IBSS: International Bibliography of the Social Sciences 
  Internationell databas med artiklar inom kulturgeografi och samhällsvetenskap
 • Sociological Abstracts 
  Sociologi och närliggande ämnesområden inom samhälls- och beteendevetenskap.
 • Geodata Extraction Tool 
  Geodata från Lantmäteriet
 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten.
 • Mediearkivet
  Svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • Artikelsök 
  Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • Svenska tidningar
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på huvudbiblioteket. Datorn bokas i förväg via resursbokning i Kronox. Observera att dagstidningar från senare tid oftast finns i Mediearkivet också.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Böcker inom kulturgeografi hittar du i huvudbiblioteket på hyllorna 910 (geografi) och 304.2 (humanekologi). 

Litteratur inköpt före 2011 inom kulturgeografi finns på plan två i huvudbiblioteket, hylla N.02.

Använd databasen Libris för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Omkring 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela Nationalencyklopedin (NE) i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Ett urval av kulturgeografiska tidskrifter:

 • Annals of the Association of American Geographers
 • Economic geography
 • Environment and Planning
 • Geografiska annaler serie B human geography
 • Geografiska notiser
 • Gender, place and culture
 • Nordisk samhällsgeografisk tidskrift
 • Political geography
 • Progress in human geography
 • Tijdschrift voor economische en sociale geografie
 • Urban Studies

Tidskriftsdatabasen UlrichsWeb ger Information om tidningar och tidskrifter. Använd till exempel databasen för att se om en viss tidskrift innehåller vetenskapligt granskade artiklar (refereed).

 • Statistisk årsbok
  Placering: hylla REF SOS
 • SOS (Sveriges Officiella Statistik)
  Placering: hylla REF SOS
 • Statistikdatabasen
  Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall