Pedagogik och lärarutbildning

Foto på en lärare som står vid två sittande elever som har varsin bärbar dator.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser pedagogik och/eller går lärarprogrammet. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar pedagogik och lärarprogrammet.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom pedagogik, skola och utbildning samlat.

Systematiska litteraturöversikter

 • Campbell Systematic Reviews
  Systematiska litteraturöversikter inom utbildning, kriminologi och rättsvetenskap, internationell utveckling och social välfärd. Databasen sträcker sig från 2005–
 • EPPI-Centre Evidence Library
  Systematiska litteraturöversikter inom utbildning, inklusive Initial Teacher Education (ITE), hälsofrämjande arbete och folkhälsa, samt social välfärd och internationell utveckling. Databasen sträcker sig från 1996–
 • Skolforskningsinstitutet
  Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare och lärare, men vänder sig också till beslutsfattare.

Databasen Ulrichsweb ger detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bland annat kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad/refereed. 

Databaser inom angränsande områden

Ämnesöverskridande databaser

 • Artikelsök
  Artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter. (Bland annat tidskrifterna Education Inquiry, Pedagogisk forskning i Sverige, Utbildning & demokrati och  Utbildning & lärande)
 • ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts
  Hälso- och sjukvård, socialtjänst, pedagogik, psykologi, ekonomi och politik.
 • Google Scholar
  Söktjänst huvudsakligen för vetenskaplig information. Ingången via databaslistan ger tillgång till bibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext.
 • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
  Samhällsvetenskap och liknande.
 • Scopus
  Artikel- och citeringsdatabas. Multidisciplinär.
 • SwePub
  Artiklar, avhandlingar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten och registrerats av forskare.
 • Web of Science
  Artikel- och citeringsdatabas. Multidisciplinär. Innehåller bland annat Social Sciences Citation Index.

Fysiska böcker och tryckt material

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Du kan även gå till hyllorna:

 • 370–379 Utbildning och pedagogik
 • E–Ex Uppfostran och undervisning

LIBRIS är en gemensam söktjänst  för svenska universitets-, högskole- och specialbibliotek. Sök svenska och utländska böcker, rapporter, avhandlingar med mera. Ibland finns länkar till fulltext. Länken innebär sökning endast i Örebro universitetsbiblioteks katalog. Bocka ur rutan om sökning ska göras i hela landet.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Några fritt tillgängliga svenska e-tidskrifter

Norska tidskrifter i fulltext

 • Idunn
  Fulltextartiklar från ett fyrtiotal norska tidskrifter inom olika ämnen.

Boken Att skriva en bra uppsats av Rienecker och Jørgensen

Den 4:e upplagan av Rienecker: Att skriva en bra uppsats: Kapitel 5 "Litteratur- och informationssökning till uppsatsen" och kapitel 8 "Källor i uppsatsen" behandlar de områden där universitetsbiblioteket är en resurs för studenter och forskare. Det är två mycket innehållsrika kapitel som ger en bra allmän grund för sökningar och användning av källor.

Bläddra i e-tidskrift

För att bläddra bland innehållsförteckningar i en specifik e-tidskrift: skriv ord ur tidskriftstitel (till exempel "Early Childhood Education Journal") i tidskriftsförteckningen: tidskrifter

Samsökning i Primo

Primo är universitetsbibliotekets sökverktyg för sökning i de flesta av bibliotekets samlingar. Används främst för sökning av artiklar. Inloggning krävs för visst material i fulltext.

SwePub

SwePub är en databas med artiklar, avhandlingar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten och registrerats av forskare.

Artikelsök

Artikelsök är en databas med artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter. Databasen innehåller bland annat tidskrifterna Education Inquiry, Pedagogisk forskning i Sverige, Utbildning & demokrati och Utbildning & lärande.

Några fritt tillgängliga svenska e-tidskrifter

Fler tidskrifter

 • Early Childhood Education Journal
 • European Early Childhood Research Journal
 • Nordic Studies in Education
 • Norsk pedagogisk tidsskrift
 • Scandinavian Journal of Educational Research

Ett urval tryckta uppslagsverk

E-uppslagsverk

Många uppslagsverk går att hitta i e-boksdatabasen Ebook Central.  Sök på ämnesområde, kombinera med ordet "dictionary" i titelfältet.

Författningssamlingar

Offentligt material

Bibliotekets ämnesguide i offentligt material- riksdagstryck, lagstiftning och utredningar.

Uppslagsverk

Tryckta böcker

Litteratur inom specialpedagogik finns på flera hyllor i biblioteket:

 • 371.9 - Specialundervisning
 • Eu - Elever med särskilda behov

Webb/Länkar

Vi hänvisar även till universitetsbibliotekets ämnesguider i psykologi, sociologi och ekonomi när det gäller olika aspekter av utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet. Här finner du ett urval utvalda resurser inom området.

Samsökning i Primo

Primo är ett gemensamt verktyg för sökning i de flesta av bibliotekets samlingar. Används främst för sökning av artiklar. Inloggning krävs för visst material i fulltext.

Tips på ämnesdatabaser

Tips på ämnesöverskridande databaser

Fri tillgänglig svensk e-tidskrift

Bläddra i e-tidskrift

För att bläddra bland innehållsförteckningar i en specifik e-tidskrift: skriv ord ur respektive tidskriftstitel (till exempel workplace) i tidskriftsförteckningen:  tidskrifter

Exempel på tidskrifter som Örebro universitetsbibliotek prenumererar på:

 • Advances in Developing Human Resources
 • Human Resource Development International
 • Human Resource Development Quarterly
 • Human Resource Development Review
 • International Journal of Training and Development
 • Journal of Workplace Learning

Boktips

Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2021). Kollektivt lärande  - i arbetslivet. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Nilsson, Peter, Wallo, Andreas, Rönnqvist, Dan, Davidson, Bo (2018). Human Resource Development - att utveckla medarbetare och organisationer. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Film om vetenskapliga artiklar från Örebro universitetsbibliotek.

Film om att använda tesaurus från YouTube-kanalen 1LIONTV.

 • Lärarstudentpodden
  En podcast från Lärarförbundet för, om och av lärarstudenter
 • Poddagogen
  Janne Kontio, lektor vid Stockholms universitet och Sofia Lundmark, lektor vid Södertörns högskola leder denna podcast tillsammans med forskare vid Uppsala universitet
 • Skolforskningspodden
  Podden där undervisning och forskning möts. Skolforskningsinstitutets podd

Vill du läsa skönlitteratur som handlar om skolan och lärarrollen? Här är några tips:

Allmänna gratisresurser utan universitetsbibliotekets fulltextlänkar

Gratisdatabas inom pedagogik utan universitetsbibliotekets fulltextlänkar

Systematiska litteraturöversikter

 • Campbell Systematic Reviews
  Systematiska litteraturöversikter inom utbildning, kriminologi och rättsvetenskap, internationell utveckling och social välfärd. Databasen sträcker sig från 2005–
 • EPPI-Centre Evidence Library
  Systematiska litteraturöversikter inom utbildning, inklusive Initial Teacher Education (ITE), hälsofrämjande arbete och folkhälsa, samt social välfärd och internationell utveckling. Databasen sträcker sig från 1996–
 • Skolforskningsinstitutet
  Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare och lärare, men vänder sig också till beslutsfattare.

Referenshantering

Några fritt tillgängliga svenska e-tidskrifter

Ordbok

Författningssamling

Fjärrlån

Biblioteket i din hemkommun ansvarar för fjärrlån för kommunens invånare som inte tillhör universitetet.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för pedagogik och lärarutbildning:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson