Psykologi

Foto på en två personer som samtalar med varandra.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser psykologi. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar psykologi.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom psykologi samlat.

Databaser inom angränsande områden

Ämnesöverskridande databaser

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

 • Ulrichsweb
  Databasen Ulrichsweb ger detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bland annat kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad/refereed. 
 • Idunn
  Fulltextartiklar från ett fyrtiotal norska tidskrifter inom olika ämnen.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Litteratur inom psykologi finns på flera hyllor i biblioteket:

 • 150 - Psykologi
 • 610 - Medicin & hälsa
 • Do - Psykologi med underavdelningar
 • Vl - Psykiatri/Klinisk psykologi med underavdelningar i biblioteket.

Databasen LIBRIS är en gemensam söktjänst  för svenska universitets-, högskole- och specialbibliotek. Sök svenska och utländska böcker, rapporter, avhandlingar med mera. Ibland finns länkar till fulltext.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Oxford Clinical Psychology
  E-bokspaket med inriktning på psykologiska behandlingsmetoder. Sök på Oxford Clinical Psychology i Oxford Academic ebooks.
 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Uppslagsverk/ordböcker i psykologi

Ett urval tryckta uppslagsverk och ordböcker:

E-uppslagsverk och ordböcker:

Många uppslagsverk går att hitta i e-boksdatabasen Ebook Central.  Sök på ämnesområdet psychology, kombinera med ordet dictionary i titelfältet.

Uppslagsverk/ordböcker i näraliggande ämnen

Sök uppsatser

 • Uppsök
  Sök svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext. 

Biblioteket rekommenderar

Bevaka sökningar i databasen PsycINFO. Till exempel sökord, författarnamn, tidskriftstitlar. Bevaka sökningar automatiskt.

Läs mer om vetenskapliga publikationer

APA Interactive Guide

Vetenskapliga metoder

Allmänna gratisresurser utan universitetsbibliotekets fulltextlänkar

Gratisdatabas inom medicin

Uppslagsverk/ordböcker i psykologi

Referenshantering

Fjärrlån

Biblioteket i din hemkommun ansvarar för lån från andra bibliotek (fjärrlån) för kommunens invånare som inte tillhör universitetet.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för psykologi:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson