Statskunskap

Foto på fyra personer som sitter vid ett bord och diskuterar.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser statskunskap. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar statskunskap.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom statskunskap samlat.

 • IBSS (International Bibliography of the Social Sciences) 
  IBSS är en databas för samhällsvetenskaplig forskning där du bland annat hittar artiklar inom statskunskap. Ofta kan du behöva söka i mer än en databas för att hitta det du behöver. För studenter i statskunskap brukar IBSS vara ett bra ställe att börja på. 
 • Web of Science
  Tvärvetenskaplig artikel- och citeringsdatabas, innehåller bland annat Social Sciences Citation Index.
 • Sociological Abstracts
  Sociologi och närliggande ämnesområden inom samhälls- och beteendevetenskap.
 • Scopus
  Tvärvetenskaplig artikel- och citeringsdatabas.
 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten.
 • Politics Collection
  Söker i databaserna PAIS, Worldwide Political Science Abstracts, Political Science Database och Policy File Index samtidigt. Innehållet är huvudsakligen inriktat på statskunskap.
 • Oxford Academic ebooks
  Tillgång till lite drygt 100 e-böcker inom statskunskap.
 • Mediearkivet
  Svenska dagstidningar i fulltext
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter
 • Landguiden
  Fakta om länder
 • Svenska tidningar
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på huvudbiblioteket. Studenter bokar dagstidningsdatorn genom att boka grupprum U1165 via KronoX. Observera att dagstidningar från senare tid oftast finns i Mediearkivet också.

 • Google Scholar
  Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Ingången via databaslistan ger tillgång till våra elektroniska tidskrifter i fulltext.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Använd LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Omkring 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela Nationalencyklopedin (NE) i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU:s) ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

I databasen Ulrichsweb kan du bland annat se om en tidskrift är vetenskapligt granskad.

Uppslagsverk/referenslitteratur i statskunskap

Allmänna uppslagsverk och ordböcker

Allmänna uppslagsverk är placerade på huvudbibliotekets entréplan.

 • Statistisk årsbok
  Placering: Hylla REF SOS
 • SOS
  Sveriges Officiella Statistik
  Placering: Hylla REF SOS
 • Statistiska centralbyrån
  Statistikdatabaser (SOS)

Publikationer från regeringen, riksdagen, olika myndigheter och kommuner brukar kallas för offentligt tryck eller offentligt material.

Mer om information om hur man söker offentligt material finns i Ämnesguiden om offentligt material.

Inledning/bakgrund

Litteratur, utöver tidigare forskning, som kan användas för att "leda in" läsaren i texten:

 • Antologier, debattböcker
 • Uppslagsverk
 • Artiklar i dagstidningar och tidskrifter
 • Webbsidor
 • Lagar och förarbeten
 • Statistik

Tidigare forskning   

Tidigare forskning och kunskapsläget inom området. 

 • Vetenskapliga artiklar med peer review
 • Avhandlingar
 • Böcker från akademiska förlag  

Teori

Litteratur som innehåller moderna eller klassiska teorier och begrepp. 

 • Böcker och artiklar som du kanske väljer i samråd med din handledare

Metod

Litteratur som beskriver den vetenskapliga metod du använder dig av i uppsatsen.   

 • Titta på kurslitteraturlistan
 • Tips finns ofta i studieguiden

Inspireras av andras uppsatser

 • Uppsök
  Sök svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.
 • DiVA
  Här finns många studentuppsatser i fulltext, bland annat från Örebro Universitet.

Svenska partiprogram

Svenska partiprogram i tryckt form finns på hylla Oc.06, plan 2 i biblioteket.

Partiprogram nordiska länder

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för statskunskap:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall