Idrottsutbildningar

Vill du utbilda barn och ungdomar i idrott och hälsa? Vill du organisera, leda och utveckla framtidens idrott? Eller vill du jobba med träning där fokus ligger på både hälsa och prestation, riktade mot alla åldrar?

Jobba med idrott

Oavsett vad du vill jobba med inom idrott är Örebro universitet en given start på din karriär! Här finns en lång tradition av utbildningar inom idrott. Du kan till exempel utbilda dig till ämneslärare i idrott och hälsa, sport manager eller tränare. Du kan också ta en masterexamen i idrott med inriktning fysiologi och medicin. Om du vill utbilda dig vidare och är intresserad av att forska har vi även en forskarutbildning i idrottsvetenskap.

Alla idrottsutbildningar innehåller VFU

Alla våra program på grundnivå innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då får du möjlighet att testa, utveckla och förankra dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det ger dig även en inblick i den typ av verksamhet du kommer att arbeta inom, samtidigt som du knyter viktiga kontakter med potentiella arbetsgivare.