Beteendevetenskap

Är du intresserad av mänskligt beteende och sociala relationer? På Örebro universitet finns utbildningar för dig som vill bli personalvetare, psykolog eller socionom.

Knäppta händer i förgrunden och en person syns i bakgrunden.

Studera beteendevetenskap är för dig som vill lära dig mer om människans beteende och efter utbildningen få arbeta med människor på olika sätt. Inom området beteendevetenskap kan du läsa personalvetarprogrammet, psykologprogrammet eller socionomprogrammet.

Om du studerar en utbildning inom beteendevetenskap så kan det beroende på vilket program du väljer leda till jobb som rekryterare, psykolog, socialsekreterare, skolkurator och mycket mer.