ORU-survey

ORU-survey är ett enkätverktyg för webbaserade undersökningar.

Personal och studenter vid Örebro universitet har tillgång till Survey. 

Inloggning sker via den här länken: https://sunet.artologik.net/oru/admin/.

Sök efter Örebro universitet i listan och logga in med ORU-kontot.

Erik Sundström

Tjänstetitel: Supportansvarig Organisation: IT-avdelningen

Profilsida: Erik Sundström

E-post:

Telefon: 019 303021

Rum: L2111

Det finns flera typer av självhjälp i ORU-survey.

När du har loggat in i systemet hittar du manualer och inspelningar genom att navigera till "Hjälp" som visas i vänstermenyn.

Du kan även öppna en meny med hjälptexter för det aktuella verktyget. Till exempel vid konstruktion av enkät eller vid skapandet av en rapport.

  • Företaget Artisan Global Media som utvecklar Survey är ett svenskt företag med huvudkontor i Sverige. Artisan Global Medias servrar är placerade i Sverige (Växjö).
  • All data som läggs in i Survey behandlas med sekretess.
  • Data som inhämtas ska behandlas enligt GDPR, General Data Protection Regulation.
  • Survey lagrar inte IP-adresser på publika enkäter eller respondentenkäter. IP-adresser sparas i logg men IP-adressen kan inte knytas till enskilda svar i Survey.
  • All personal vid Artisan Global Media är bundna av ett konfidentialitets- och yppandeförbudsavtal. Det förhindrar spridning av sekretessbelagd information om kunder och deras verksamhet.
  • Vid förfrågning om åtkomst till systemet knyts förnamn, efternamn samt e-postadress till användarkontot som upprättas. 
  • Du har rätt att begära borttagning av ditt användarkonto.