Urkund (för dig som är student)

Urkund är universitetets gemensamma system för textmatchning. Det används för att förebygga och upptäcka plagiering. Systemet används vid samtliga institutioner för uppsatser/examensarbeten, rapporter, hemtentamina och PM i tillämpliga fall.

Inlämning i WISEflow

Vid hemtentamen i WISEflow behöver studenten inte hantera Urkund på något särskilt sätt. Urkund är integrerat i WISEflow och analysrapporten skapas automatiskt i samband med att studenten lämnar in sitt arbete i WISEflow.

Inlämning i Blackboard

Om en lärare vill att du använder Urkund i samband med inlämning av arbete i Blackboard behöver läraren ange tydliga instruktioner om hur inlämningen ska gå till. 

Varje lärare har en unik analysadress och den adressen måste framgå i instruktionerna. Analysadressen ser ut så här: This is an email address.

En ofta förekommande arbetsgång vid inlämning till Urkund och Blackboard är:

  1. Använd din privata e-post och skicka ett mejl där ditt arbete är bifogat till lärarens analysadress.
    • Efter ca 15 minuter får du en mottagningsbekräftelse från Urkund som innehåller ett dokument-ID nummer.
  2. Logga in i Blackboard och öppna uppgiften för att lämna in ditt arbete.
    • Bifoga ditt arbete.
    • Skriv in ditt dokument-ID nummer i rutan Kommentarer.
    • Klicka på Skicka för att lämna in ditt arbete.

Urkund besvarar supportfrågor helgfria vardagar 08:00 till 17:00. 
För teknisk support och användarstöd kontakta:
This is an email address
(+46) 08 738 52 10
https://www.ouriginal.com/our-support/