This page in English

Fusk och disciplinärenden

Det är inte tillåtet att vilseleda vid prov eller när annan studieprestation ska bedömas, d.v.s. det är inte tillåtet att fuska.

  • Fusk kan handla om att du använder otillåtna hjälpmedel såsom anteckningar och lappar vid tentamen.
  • Fusk kan också handla om otillåtet samarbete mellan studenter eller om plagiat (kopiering eller avskrivning) i samband med t.ex. uppsatsskrivning eller hemtentamen.
  • Att kopiera andras texter utan att citera och ange källa kan också bedömas som fusk.
  • Att hjälpa någon annan att fuska ses också som fusk. Du får inte låta någon annan kopiera dina svar vid t.ex. hemtentamen eller uppsatsskrivande.

Det krävs inte att fusket har fullbordats för att disciplinär åtgärd ska kunna vidtas – det räcker att du som student har försökt att fuska. Om någon upptäcker att du fuskar vid en tentamen får du dock skriva klart den tentamen du håller på med.

Den som upptäcker fusket kan anmäla misstanken vidare till rektor som antingen själv beslutar i ärendet eller överlämnar ärendet till universitetets disciplinnämnd för vidare prövning. Anställda vid Örebro universitet har alltid en skyldighet att anmäla misstanke om fusk till rektor. I disciplinnämnden sitter bl.a. rektor, student- och lärarrepresentanter och en lagfaren domare. Påföljden av fusk kan bli en varning eller en viss tids avstängning från studierna.