Test (hemtentamen)

Ett Test består antingen av självrättande frågor eller en blandning av självrättande frågor och frågor som bedöms manuellt.
Man kan spara ett test som utkast. Om man sparar ett test som utkast och stänger ner det, räknas tiden man har på sig att genomföra testet fortfarande ner.
Vilken återkoppling och när du får den beror på de inställningar läraren gjort i testet.

Instruktioner - Test

Öppna och genomför ett test

Ta del av resultat och återkoppling på test