This page in English

ORU-survey

ORU-Survey är ett enkätverktyg för webbaserade undersökningar. Verktyget används av studenter och samtliga personalkategorier. ORU-survey används för kursvärderingar inom forskarutbildning, VFU, forskning, uppsatsarbeten m.m.

Använd ORU-kontot för att logga in i systemet.

ORU-survey är en molntjänst och företaget Artisan Global Media som utvecklar Survey är ett svenskt företag med huvudkontor i Sverige, Artisan Global Medias servrar är placerade i Sverige (Växjö).

All data som läggs in i Survey behandlas med sekretess, systemet uppfyller GDPR och Personuppgiftsbiträdesavtal finns.

Det går inte att koppla IP-adresser till svar oavsett om enkäten är en publik, respondent eller anonym enkät.

Det sker backuper dagligen.

All personal vid Artisan Global Media är bundna av ett konfidentialitets- och yppandeförbudsavtal som förhindrar spridning av sekretessbelagd information om kunder och deras verksamhet.

Du som är användare av systemet äger dina data och ansvarar för att exportera din data från ORU-survey till en lämplig lagringsyta efter att enkätsvaren har sammanställts.

ORU-Survey ska inte användas för långtidslagring av insamlad data. Efter att sammanställning har gjorts ska din data gallras.

Support via e-post: This is an email address