Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studiegång - Förskollärarprogrammet

På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng.

Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet med start höstterminen 2019 eller senare.

Om du har antagits till Förskollärarprogrammet någon av höstterminerna 2015-2018 ser du denna studiegång på fliken längst ner på sidan.


Termin 1

 • Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng
  • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap (7,5 hp)
  • Didaktik och lärande (7,5 hp)
  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5 hp)
  • Utbildningens historia, organisation och värden (7,5 hp)

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 2

 • Förskolepedagogik I, 15 högskolepoäng 
  • Lek, lärande och estetik (15 hp)
 • Förskolepedagogik II, 7,5 högskolepoäng 
  • Barns rörelse och hälsa (7,5 hp)
 • Förskolepedagogik IIIa, 7,5 högskolepoäng. 
  • Barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande 1 (7,5 hp)

Termin 3 

 • Förskolepedagogik IIIb, 7,5 högskolepoäng
  • Barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande 2 (7,5 hp)
 • Förskolepedagogik IV, 7,5 högskolepoäng
  • Musik/drama, rytmik (7,5 hp)
 • Förskolepedagogik V, 7,5 högskolepoäng
  • Barn upptäcker matematiken (7,5 hp)
 • Förskolepedagogik VI, 7,5 högskolepoäng
  • De yngre barnens språkande 1 (7,5 hp)

Viktigt att veta: Kurserna Förskolepedagogik IV och V läses parallellt.


Termin 4

 • Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning förskola, 30 högskolepoäng
  • Ledarskap och konflikthantering (7,5 hp)
  • Specialpedagogik (7,5 hp)
  • Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 hp)
  • Dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete (7,5 hp)

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 5 

 • Förskolepedagogik VII, 22,5 högskolepoäng
  • Samverkan med vårdnadshavare (7,5 hp)
  • Verksamhetsförlagd utbildning 3 (7,5 hp)
  • Kritisk pedagogik i förskolan (7,5 hp)
 • Förskolepedagogik VIII, 7,5 högskolepoäng
  • Mat, hälsa och hållbar utveckling (7,5 hp)

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 6

 • Förskolepedagogik IX (avancerad nivå), 15 högskolepoäng 
  • Förskollärares arbete med naturvetenskap, teknik och skapande (7,5 hp)
  • Verksamhetsförlagd utbildning 4 (7,5 hp)
 • Förskolepedagogik X (avancerad nivå), 15 högskolepoäng
  • De yngre barnens språkande 2 (7,5 hp)
  • Förskollärares professionsblivande (7,5 hp)

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 7

 • Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, 15 högskolepoäng 
  • Läroplansteori och didaktik (7,5 hp)
  • Vetenskapsteori och forskningsmetod (7,5 hp)
 • Förskolepedagogik XI, 15 högskolepoäng
  • Självständigt arbete (15 hp)

Studiegång från ht 2019 - En översiktsbild i pdf

På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet. Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet någon av höstterminerna 2015-2018 och inte haft något uppehåll i studierna.

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng
 • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap (7,5 hp)
 • Didaktik och lärande (7,5 hp)
 • Utbildningens historia, organisation och värden (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5 hp)

Termin 2

Förskolepedagogik I, 30 högskolepoäng
 • Lek, utveckling och lärande (15 hp)
 • De yngre barnens språkande 1 (7,5 hp)
 • Barn upptäcker matematiken 1 (7,5 hp)

Termin 3 

Förskolepedagogik II, 30 högskolepoäng
 • Barns möte med naturvetenskapliga och estetiska lärprocesser (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 hp)
 • Utomhusvistelse och hållbar utveckling (7,5 hp)
 • Naturvetenskap och estetiska gestaltningsformer (7,5)

Termin 4

Förskolepedagogik III, 30 högskolepoäng
 • Experiment, skapande och lek (7,5 hp)
 • Rörelse och lek (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 3 (7,5 hp)
 • Miljöer som pedagogisk resurs (7,5 hp)

Termin 5 

Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola, 15 högskolepoäng
 • Specialpedagogik (7,5 hp)
 • Dokumentation, uppföljning och analys av lärande och utveckling (7,5 hp)
Förskolepedagogik IV, 7,5 högskolepoäng
 • Samarbete mellan vårdnadshavare och förskola (7,5 hp)
Utbildningsvetenskaplig kärna IIb, inriktning förskola, 7,5 högskolepoäng
 • Utvärderings- och utvecklingsarbete (7,5 hp)

Termin 6

Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola 15 högskolepoäng
 • Läroplansteori och didaktik (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetod (7,5 hp)
Förskolepedagogik V, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
 • Självständigt arbete (15 hp)

Termin 7

Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng 
 • De yngre barnens språkande 2 (7,5 hp)
 • Att stödja barns lärande i matematik 2 (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 4 (7,5 hp)
 • Förskollärares professionsblivande (7,5 hp)

Kursplan

Här kan du söka efter kursplaner