Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studiegång - Grundlärarprogrammet 4-6

På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng.


Kursplan till respektive kurs söker du genom att skriva in namnet på kursen i sökfunktionen på denna sida.


Termin 1

 • Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning 4-6 (30 högskolepoäng)
  • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap, 7,5 högskolepoäng
  • Didaktik och lärande, 7,5 högskolepoäng
  • Utbildningens historia, organisation och värden, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 högskolepoäng

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 2

 • Svenska I, inriktning 4-6 (15 högskolepoäng)
  • Språkintroduktion för blivande 4-6 lärare, 7,5 högskolepoäng
  • Barn och ungdomslitteratur, 7,5 högskolepoäng
 • Engelska I, inriktning 4-6 (15 högskolepoäng)
  • Introduktion till språkundervisning, 7,5 högskolepoäng
  • Det engelska språket: system och användning, 7,5 högskolepoäng

Termin 3

 • Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 (30 högskolepoäng)
  • Djur och natur, 7,5 högskolepoäng
  • Universum och vi, 7,5 högskolepoäng
  • Teknik i vardag och skola, 7,5 högskolepoäng
  • Människan och miljön, 7,5 högskolepoäng

Eller

 • Samhällsorienterande ämnen, inriktning 4-6 (30 högskolepoäng)
  • SO-didaktik, 5 högskolepoäng
  • Människors livsvillkor ur historiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
  • Människans livsvillkor ur religionsperspektiv, 7,5 högskolepoäng
  • Människors livsvillkor ur samhälls- och samhällsgeografiskt perspektiv, 10 högskolepoäng

Termin 4

 • Engelska II, inriktning 4-6 (7,5 högskolepoäng)
 • Matematik I, inriktning 4-6 (22,5 högskolepoäng)
  • Matematik för lärare, 15 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 högskolepoäng

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 5

 • Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning 4-6 (22,5 högskolepoäng)
  • Specialpedagogik, 7,5 högskolepoäng
  • Bedömning för och av lärande, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 högskolepoäng
 • Engelska III, inriktning 4-6 (7,5 högskolepoäng)

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 6

 • Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6 (15 högskolepoäng)
  • Läroplansteori och didaktik, 7,5 högskolepoäng
  • Vetenskapsteori och forskningsmetod, 7,5 högskolepoäng
 • Svenska II, inriktning 4-6 (15 högskolepoäng)
  • Flerspråkighet, 3 högskolepoäng
  • Textanalys, 4,5 högskolepoäng
  • Läs- och skrivdidaktik, 7,5 högskolepoäng

Termin 7

 • Självständigt arbete, inriktning 4-6 (15 högskolepoäng)
  • Beroende på tidigare val i programmet kan detta skrivas i något av ämnena svenska, matematik, engelska eller samhällsorienterande ämnen
 • Matematik II, inriktning 4-6 (15 högskolepoäng)

Termin 8

 • Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning 4-6 (7,5 högskolepoäng)
 • Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning 4-6 (7,5 högskolepoäng)
  • Genomförs i ämnet engelska alternativt svenska
 • Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6 (15 högskolepoäng)
  • Skrivs i något av ämnena svenska, matematik eller engelska

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.

Delkursernas inbördes ordning kan komma att ändras.