Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studiegång - Ämneslärarprogrammet

På denna sida kan se det övergripande upplägget för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 högskolepoäng. För detaljerad information, se utbildningsplanen.

 


Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasiet har flera ämneskombinationer. Övergripande innehåller utbildningen följande delar:

 • Förstaämne 120 högskolepoäng

På ämneslärarprogrammet på Örebro universitet finns följande förstaämnen:

 • Idrott och hälsa,
 • Matematik
 • Musikpedagogik
 • Samhällskunskap
 • Svenska

 • Andraämne 90 högskolepoäng.

På ämneslärarprogrammet på Örebro universitet finns följande andraämnen:

 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Musik
 • Biologi

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng


 • Verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng


Länken nedan går till programmets utbildningsplan. Där kan man se studiegången och de olika kurser som läses under respektive termin. Se under rubriken : UTBILDNINGENS HUVUDSAKLIGA UPPLÄGG

UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 högskolepoäng

 

Med reservation för eventuella ändringar.