Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studiegång - Ämneslärarprogrammet

På denna sida kan se det övergripande upplägget för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 högskolepoäng. För detaljerad information, se utbildningsplanen.


Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasiet har flera ämneskombinationer. Övergripande innehåller utbildningen följande delar:

 • Förstaämne 120 högskolepoäng

På ämneslärarprogrammet på Örebro universitet finns följande förstaämnen:

 • Idrott och hälsa,
 • Matematik
 • Musikpedagogik
 • Samhällskunskap
 • Svenska

 • Andraämne 90 högskolepoäng.

På ämneslärarprogrammet på Örebro universitet finns följande andraämnen:

 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Musik
 • Biologi

 • Utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng


 • Verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng


Läs mer om de olika ämneskombinationerna på hemsidan för Ämneslärarprogrammet.

Länken nedan går till programmets utbildningsplan. Där kan man se studiegången och de olika kurser som läses under respektive termin. Se under rubriken : UTBILDNINGENS HUVUDSAKLIGA UPPLÄGG

UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 högskolepoäng

 

Med reservation för eventuella ändringar.