Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studiegång - Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.

Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Grundlärarprogrammet med start höstterminen 2020 eller senare.

Om du har antagits till Grundlärarprogrammet tidigare kan du hitta den studiegången i utbildningsplanen.


Termin 1

 • Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning f-3, 30 högskolepoäng
  • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap, 7,5 högskolepoäng
  • Didaktik och lärande, 7,5 högskolepoäng
  • Utbildningens historia, organisation och värden, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 högskolepoäng

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin2

 • Svenska I, inriktning f-3, 15 högskolepoäng
  • Språkintroduktion för blivande f-3 lärare, 7,5 högskolepoäng
  • Barnlitteratur, 7,5 högskolepoäng
 • Praktisk naturvetenskap, inriktning f-3, 15 högskolepoäng
  • Naturvetenskap i vardagen, 7,5 högskolepoäng
  • Läran om livet, 7,5 högskolepoäng

Termin 3

 • Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning f-3, 15 högskolepoäng
  • Specialpedagogik, 7,5 högskolepoäng
  • Bedömning för och av lärande, 7,5 högskolepoäng
 • Engelska I, inriktning f-3, 15 högskolepoäng

Termin 4

 • Matematik F, inriktning f-3, 3 högskolepoäng (läses parallellt med svenska F)
 • Svenska F, inriktning f-3, 4,5 högskolepoäng (läses parallellt med matematik F)
 • Matematik I, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng
  • Matematik för lärare, 15 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 högskolepoäng

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 5

 • Svenska II, inriktning f-3, 22,5 högskolepoäng
  • Flerspråkighet, 3 högskolepoäng
  • Textanalys, 4,5 högskolepoäng
  • Läs- och skrivdidaktik, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 högskolepoäng
 • Teknik för lärare, 7,5 högskolepoäng

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.


Termin 6

 • Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3, 15 högskolepoäng
  • Läroplansteori och didaktik, 7,5 högskolepoäng
  • Vetenskapsteori och forskningsmetod, 7,5 högskolepoäng
 • Samhällsorienterande ämnen, inriktning f-3, 15 högskolepoäng
  • SO-didaktik, 4 högskolepoäng
  • Historia, 3 högskolepoäng
  • Religion, 3 högskolepoäng
  • Samhällskunskap och samhällsgeografi, 5 högskolepoäng

Termin 7

 • Självständigt arbete i svenska, engelska, matematik eller samhällsorienterande ämnen, inriktning f-3, 15 högskolepoäng
 • Matematik II, inriktning f-3, 15 högskolepoäng

Termin 8

 • Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning f-3, 15 högskolepoäng
  • Utvärdering och utvecklingsarbete i årskurs f-3, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning och bedömning, 7,5 högskolepoäng
 • Självständigt arbete i svenska eller matematik, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 högskolepoäng

Viktigt att veta: Den verksamhetsförlagda utbildningen är placerad i samband med en eller flera delkurser under terminen.

Delkursernas inbördes ordning kan komma att ändras.