Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studiegång - Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare

På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng.

Termin 1

 • Kompletterande pedagogisk utbildning I, 30 högskolepoäng
  • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap 7,5 högskolepoäng
  • Allmän ämnesdidaktik 1, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 högskolepoäng
  • Utbildningens historia, organisation och värden 7,5 högskolepoäng

Termin 2

 • Kompletterande pedagogisk utbildning II, 30 högskolepoäng
  • Allmän ämnesdidaktik 2, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 högskolepoäng
  • Bedömning för och av lärande 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 högskolepoäng

Termin 3

 • Kompletterande pedagogisk utbildning III, 30 högskolepoäng
  • Specialpedagogik 4,5 högskolepoäng
  • Teori och metod för självständigt arbete 3 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5 högskolepoäng
  • Självständigt arbete 15 högskolepoäng