Nyheter från CSB

2020-10-22: Konsumera mindre - konsumera rätt?

Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet medverkade i ett panelsamtal om det globala målet 12 i Agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion som arrangerades av Södertörns högskola. 

Se hela panelsamtalet via UR play

2020-09-18: Finance-day!

In the Finance-day at our Master in Sustainable Sustainable Business students presented their best Shared Value ideas to a panel of the main speakers of the day Erik Feldt Nordea, Björn Bergstrand Kommuninvest, Torborg Chetkovich Capman and Johan Henningsson at SEK. The winner was Pay Forward, by Beatrice Hugosson and Paula Jakobsson. A project to support start ups in the immigrant community through micro loans.

- Tommy Borglund, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Läs mer om masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande. 

2020-09-04: En kraftansträngning och en nödvändighet: En studie om konsumentbeteenden i relation till cirkulära system

Studenterna Evelina Loftén och Ida Wallöe Åhlander har i sin masteruppsats skrivit om konsumentbeteenden i relation till cirkulära system.

Cirkulära affärsmodeller har föreslagits som en möjlig lösning på den rådande hållbarhetsproblematiken. Ett fungerade cirkulärt system i Sverige är pantsystemet. Den grupp som har lägst återvinningsgrad i pantsystemet är unga vuxna, vilket också en den grupp som konsumerar mest dryck. Denna uppsats undersöker hur konsumentbeteenden i form av attityder, normer och kontroll påverkar unga vuxnas intention att sluta kretsloppet i ett cirkulärt system och då specifikt pantsystemet i Sverige, med hjälp av beteendeteori.

Läs hela uppsatsen här.

2020-06-18: Förklarar de stora klimatfrågorna

I Forskning & Framsteg #6 - 2020 tipsar tio forskare om populärvetenskapliga böcker för lediga stunder. 

Tommy Borglund, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

"För den som vill förstå FN:s nya hållbarhetsmål
(Sustainable Development Goals) ger boken The age of sustainable development en bra bild. Jeffrey D.
Sachs, professor på Columbia university i New York, förklarar de stora frågorna som målen adresserar. Sachs har själv varit med och arbetat fram underlaget till FN, så källan är mycket centralt placerad. Boken ger både en bred bild av de stora frågorna i vår tid och kunskap om FN:s nya mål."

Dubbel vinst för företag som bidrar till att lösa samhällsutmaningar

Samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand, enligt forskaren Tommy Borglund vid Handelshögskolan på Örebro universitet.
– De företag som inte bidrar till att lösa samhällsutmaningar riskerar att hamna på efterkälken.

Läs hela artikeln här.

Krönika i Aktuell Hållbarhet: En kollaps för hållbarhetsredovisning

Företag som inte redovisar sjukfrånvaro är det senaste tecknet på att hållbarhetsredovisningarna har blivit urvattnade, skriver Tommy Borglund,
forskare och lärare, Center for Sustainable Business vid Örebro universitet i Aktuell Hållbarhet i mars 2020. 

Läs hela artikeln här.

Uppdragsutbildning i hållbarhet

På grund av situationen kring coronviruset kommer utbildningen att ges i en digital version och planeras till maj 2021.

Örebro universitet erbjuder en vidareutbildning i Hållbart företagande. Den bygger på innehållet i Sveriges första master i företagsekonomi och hållbarhet och ger 3 högskolepoäng.

Under kursen får du bland annat lära dig mer om CSR, hållbarhetsredovisning, miljömanagement och hållbara värdekedjor. Flera hållbarhetschefer från kända svenska företag deltar som talare, tillsammans med lärarna från Örebro universitet.

Följ länken för mer information och anmälan. 

CSB forskare Sabina Du Rietz med i Norska magasinet Dine penger

CSB forskare Sabina Du Rietz från Handelshögskolan medverkar i Norska magasinet Dine penger no 2 2020 om hållbara investeringar. 

CSB forskare pratar om sitt projekt på P4 Örebro

CSB forskare Sabina Du Rietz och Anna Kremel, som nyligen har fått 2 miljoner kronor av Formas för att ta reda på vilka värderingar som driver oss att återvinna tomma förpackningar, var inbjudna att prata om sitt projekt till P4 Örebro. 

Lyssna på hela avsnittet: https://sverigesradio.se/avsnitt/1442432  (02:45 in i programmet)

Kremel_DuRietz_2020-02-04

De ska ta reda på vad som driver oss att panta burkar och flaskor

Nästan nio av tio svenskar pantar burkar och flaskor. CSB:s forskare Anna Kremel och Sabina Du Rietz vid Handelshögskolan har fått 2 miljoner kronor av Formas för att ta reda på vilka värderingar som driver oss att återvinna tomma förpackningar.

Artikel i Organisation & Samhälle: En cirkulär ekonomi – företags­ekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan

Öppnar cirkulär ekonomi möjligheter för förnyat hållbarhetstänkande och produktivitet inom planetens gränser?

Du kan läsa hela artikeln "En cirkulär ekonomi – företags­ekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan" av Sabina Du Rietz i Organisation & Samhälle här. 

Välkommen till Impact arena, 5 mars 2020

Mötesplats Social Innovation, tillsammans med företaget Danfo och Örebro universitet, bjuder in till en Impact Arena. Denna gång med temat ”doing well by doing good”; Företagsstrategi som löser samhällsutmaningar och går hand i hand med lönsamhet.

Tommy Borglund, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, inleder med att presentera en färsk kunskapsöversikt över området hållbarhet med fokus på partnerskap och företagsstrategi kopplat till Shared Value och Collective Impact, både nationellt och internationellt.
Formatet för dagen är aktiv dialog med alla närvarande med Tommy Borglund som moderator.

Tid: Torsdag 5 mars, kl. 11:00-13:00
Plats: Norrsken house, Stockholm

Mer information och anmälan: https://doing-well.confetti.events

Spendrups vill hitta 1000 goda idéer - CSB:s forskare Sabina Du Rietz är med i jury

En av CSB:s forskare Sabina Du Rietz sitter med i Spendrups jury för att utse de bästa idéerna och innovationerna för att skapa en hållbar bryggerinäring.

Mer information finns här. 

Läs pressmeddelandet här.

Spendrups är partner till CSB. Vi samarbetar både med forskning kring cirkulär ekonomi och med utbildning inom ramen för masterprofilen i Hållbart Företagande vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Syftet är att utveckla kunskap och kompetens om hållbara lösningar för framtida generationer. 

Spendrups jury för att utse de bästa idéerna och innovationerna för att skapa en hållbar bryggerinäring

Krönika i Aktuell Hållbarhet: En kollaps för hållbarhetsredovisning

Företag som inte redovisar sjukfrånvaro är det senaste tecknet på att hållbarhetsredovisningarna har blivit urvattnade, skriver Tommy Borglund,
forskare och lärare, Center for Sustainable Business vid Örebro universitet i Aktuell Hållbarhet i mars 2020. 

Läs hela artikeln här.

Krönika på Realtid.se: Stark reglering kan leda till försämrad etik

"En dålig kultur rationaliserar felaktigheter och gör dem ok." Det skriver Tommy Borglund, forskare i hållbart företagande vid Örebro Universitet och Center for Sustainable Business, och konstaterar att etik och kultur har kommit i skymundan av all hållbarhet som näringslivet utvecklat.

Läs hela artikeln här.

Realtid.se, Tisdag, 2020-01-14

Artikel om utvecklingen av hållbarhetsprofilen inom masterprogrammet i företagsekonomi

Se en nyligen publicerad forskningsartikel om arbetet med att utveckla vår nya masterprofil i Hållbart Företagande. Den visar hur viktigt det är att samarbeta med näringslivet när nya utbildningsprogram utvecklas. Det både ökar legitimiteten hos viktiga intressenter i samhället och gör det mer attraktivt för studenter att söka.

Du kan läsa artikeln gratis fram till 31 oktober på denna länk.

Almedalen: Framtidens hållbarhetschef - vem är det?

Framtidens hållbarhetskompetens diskuterades i Almedalen den 1 juli med hållbarhetscheferna i Telia, Spendrups & Telenor, Sustainergies grundare samt forskare vid Örebro Universitets Center for Sustainable Business.

Se videoupptagning av seminariet här (facebook). 

Tommy Borglund en av de hållbarhetsmäktigaste i Sverige 2019

Tommy Borglund är med på Aktuell Hållbarhets lista över de hållbarhetsmäktigaste i Sverige 2019 på plats 59!

- Jag tycker det är jätteroligt och inte minst motiveringen att AH uppmärksammar att han är en brygga mellan akademi och näringsliv är särskilt glädjande, säger Professor Frans Prenkert, ledare för CSB. 

- I arbetet med mastern i hållbart företagande har företagsarbetena varit centrala för att skapa legitimitet åt vårt arbete och denna utmärkelse visar att Tommy och hela CSB har lyckats med att på mycket kort tid placera sig på en framträdande plats i hållbarhetssverige. Det är något av en bedrift med tanke på de knappa resurser vi arbetar med och var vi startade ifrån vilket gör utmärkelsen extra inspirerande för det fortsätta arbetet. 

Hela listan finns på https://www.aktuellhallbarhet.se/hela-listan-de-101-maktigaste-i-hallbarhetssverige-ar-2019/

Tommy Borglund nr 59.jpg