This page in English

Forskargrupp

Måltidsekologiskt forum

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Johanna Björklund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen bedriver mång- och tvärvetenskaplig forskning inom det nya området måltidsekologi, med förankring i kandidatprogrammet Måltidsekolog, som är ett samarbete mellan institutionen för Naturvetenskap och teknik och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Forskningen bedrivs inom flera olika ämnesområden parallellt i olika projekt eller gemensamt. Möjliga ämnesområden är måltidskunskap, biologi, ekologi, miljövetenskap, sociologi, kulturgeografi, etnologi, historia m.fl. Forskningen integrerar olika vetenskapliga metoder samt utvecklar nya. Den vetenskapliga grunden är agroekologi och måltidskunskap, och man tar utgångspunkt i gården alternativt måltiden. Inom Måltidsekologiskt forum bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med aktörer i samhället, exempelvis livsmedelsproducenter, grossister, dagligvaruhandel, restauranger och storhushåll, kockar samt rådgivare.