This page in English

Forskningsprojekt

FATIMA: Preventing Honour Related Violence by Education and Dialogue Through Immigrant NGO:s (2015-2018)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här multisektoriella EU-finansierade samarbetsprojektet undersöker och utvecklar verktyg och metoder för att förhindra så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Syftet är att, genom kunskapsskapande processer och feministiska innovativa verktyg och praktiker, bidra till en reducering av det hedersrelaterade våldet och våld mot kvinnor. Detta kräver samverkan och samarbete mellan teori, praktik och vilja. I projektet samarbetar forskare, praktiker och civilsamhälleliga organisationer. Hedersrelaterat våld definieras brett och många former av våld som begås i hederns namn undersöks; kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, barnäktenskap, fullmaktsäktenskap och sexuella relationer baserade på tvång eller våld. Fokus är på hur samhället kan bli bättre på att förebygga hedersrelaterat våld och på vad som behövs i form av resurser och institutioner.

Projektledare

Yevgenia Averhed, Folkuniversitetet, Uppsala universitet

Forskare

Finansiärer

  • Europeiska kommissionen - DAPHNE

Samarbetspartners

  • Maria Hagberg, Länsstyrelsen Örebro Län
  • Nikos Pitsoulis, Dimitra Institute of Training and Development
  • Rafael Rodrigues, KERIGMA Institute for Innovation and Social Development
  • Susana Oliveira , KERIGMA Institute for Innovation and Social Development
  • Umme Imam, Angelou Centre
  • Vaso Anastasopoulou, Dimitra Institute of Training and Development
  • Yevgeniya Averhed, Folkuniversitetet