This page in English

Forskargrupp

Obesitas och metabol hälsa

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Michiel van Nieuwenhoven

Forskningsämne

Vi försöker att förstå varför människor är inaktiva och/eller äter onyttig mat. Vi forskar om hur olika interventioner kan förbättra den metabola hälsan. Med hjälp av olika tekniker studerar vi hur viktiga organ som hjärna, lever och tarm påverkas vid övervikt, typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskningsmål
Att förändra vanor och livsstilar är vad forskningen försöker uppmuntra. Vi har unika faciliteter för att studera mänsklig metabolism vilket gör det möjligt för oss att utföra translationell forskning som syftar till att förstå utvecklingen av obesitas och metabola sjukdomar. Vi undersöker människans fysiologi och utvecklar interventionsprogram och implementerar dem på ett sådant sätt att de upprätthålls över tid. Exempel är förebyggande och behandlingsprogram via endoskopienheten, via överviktsenheten och via internet.