This page in English

Forskningsprojekt

Narkolepsi efter vaccination mot svininfluensa - tilltro till hälso- och sjukvården samt sociala mediers betydelse

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Vaccination med Pandemrix® medförde en ökad risk att drabbas av narkolepsi. Såväl de drabbade barnen och ungdomarna som deras familjer beskriver ofta sin situation i olika sociala media. Syftet med projektet är att studera betydelsen av denna kommunikation och hur tilltron till samhällets förebyggande program påverkas. Samtliga drabbade barn och ungdomar erbjuds att besvara validerade enkätinstrument. Vidare används automatiserade verktyg som kan samla in och analysera information via Internet. Resultaten har betydelse för hur hälso- och sjukvården ska förhålla sig till och använda modern kommunikationsstrategier.

Forskargruppen leds av med dr Karin Blomberg och docent Mats Eriksson.

Samarbetspartners

  • Östen Jonsson, Örebro läns landsting