Institutionen för hälsovetenskaper

Omvårdnadsvetenskap

Foto av sjuksköterskestudent på KTC.

På enheten Omvårdnadsvetenskap bedrivs utbildning och forskning inom omvårdnad. På enheten arbetar ca 80 medarbetare.

Enhetschef

Christina Hedenskog

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Christina Hedenskog

E-post:

Telefon: 019 303224

Rum: P2351

Christina Hedenskog

Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet

Malin Karlberg Traav

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Malin Karlberg Traav

E-post:

Telefon: 019 303662

Rum: P2349

Malin Karlberg Traav

Bitr. programansvarig Sjuksköterskeprogrammet

Ulla Ohlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ulla Ohlsson

E-post:

Telefon: 019 302152

Rum: P2456

Ulla Ohlsson

Programansvarig specialistsjuksköterska (akut, ambulans, anestesi)

Helena Sjölin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Helena Sjölin

E-post:

Telefon: 019 303947

Rum: P2441

Helena Sjölin

Programansvarig specialistsjuksköterska (distrikt, företag, barn- och ungdom)

Jenny Windahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Jenny Windahl

E-post:

Telefon: 019 303744

Rum: P2454

Jenny Windahl

Professorer

Dimitri Beeckman

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Dimitri Beeckman

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0739 436091

Rum: P2442

Dimitri Beeckman

Karin Blomberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Karin Blomberg

E-post:

Telefon: 019 301270

Rum: P2353

Karin Blomberg

Mats Eriksson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Mats Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303362

Rum: P2336

Mats Eriksson

Annica Kihlgren

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Annica Kihlgren

E-post:

Telefon: 019 301496

Rum: P2340

Annica Kihlgren

Elisabet Welin

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Elisabet Welin

E-post:

Telefon: 019 303293

Rum: P2338

Elisabet Welin