Institutionen för hälsovetenskaper

Aktivitet och hälsa

Foto av familj på skogspromenad.

På Enheten för aktivitet och hälsa bedrivs utbildning och forskning inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap, hörselvetenskap samt funktionsnedsättning och samhälle. På enheten arbetar ca 35 medarbetare.

Lis Sjöberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Lis Sjöberg

E-post:

Telefon: 019 303585

Rum: P2123

Lis Sjöberg

Arbetsterapeutprogrammet

Maria Yilmaz

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Maria Yilmaz

E-post:

Telefon: 019 301014

Rum: P2157

Audionomprogrammet

Susanne Köbler

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Susanne Köbler

E-post:

Telefon: 019 301372

Rum: P1227

Susanne Köbler

Masterprogrammet i arbetsterapi/hörselvetenskap

Sarah Granberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Sarah Granberg

E-post:

Telefon: 019 302154

Rum: P1233

Sarah Granberg

Marie Holmefur

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Marie Holmefur

E-post:

Telefon: 019 303612

Rum: P2160

Marie Holmefur

Liselotte Hermansson

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Liselotte Hermansson

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Liselotte Hermansson

Lars-Olov Lundqvist

Tjänstetitel: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Lars-Olov Lundqvist

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lars-Olov Lundqvist

Claes Möller

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Claes Möller

E-post:

Telefon: 0703 738099

Rum: -