This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Enheten för Aktivitet och hälsa

Ämnen inom enheten för aktivitet och hälsa

Enhetschef

Johanna Gustafsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Johanna Gustafsson

E-post:

Telefon: 019 303948

Rum: P2121