This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinsk diagnostik

mikroskop i lab

Medicin är ett sammanfattande huvudämne för den kunskapsmassa som omfattar normala och sjukdomsrelaterade processer i den mänskliga organismen från molekylär- till organismnivå. Ämnet omfattar även den mänskliga organismens påverkan av omgivningsfaktorer liksom farmakologiska principer och interaktioner.

Enhetschef

Jessica Johansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Jessica Johansson

E-post:

Telefon: 019 303919

Rum: P1315

Jessica Johansson