Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinsk diagnostik

Foto av mikroskop i laboratoriemiljö.

På Enheten för medicinsk diagnostik bedrivs utbildning och forskning inom biomedicin/biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi och medicin. På enheten arbetar ca 30 medarbetare.

Forskningsämnen

Jessica Montero

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Jessica Montero

E-post:

Telefon: 019 303919

Rum: P1315

Jessica Montero

Biomedicinska analytikerprogrammet

Christina Karlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Christina Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303675

Rum: P1326

Christina Karlsson

Ulrika Fernberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ulrika Fernberg

E-post:

Telefon: 019 303054

Rum: P1307

Ulrika Fernberg

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Eva-Lena Klaasma

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Eva-Lena Klaasma

E-post:

Telefon: 019 301214

Rum: P1211

Eva-Lena Klaasma

Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik

Gabriella Lillsunde-Larsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Gabriella Lillsunde-Larsson

E-post:

Telefon: 019 303936

Rum: P1311

Gabriella Lillsunde-Larsson

Eewa Nånberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Eewa Nånberg

E-post:

Telefon: 019 303945

Rum: P1317

Håkan Geijer

Tjänstetitel: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Håkan Geijer

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 6025032

Rum: -

Håkan Geijer