Institutionen för hälsovetenskaper

Förenade anställningar

Gruppbild på förenade lektorer.

Foto av förenade lektorer inom hälsovetenskaperna. Foto: Maria Elisson.

Forskning, undervisning och kliniskt arbete hänger ihop. För att stärka utvecklingen av alla delar samarbetar Örebro universitet och främst Region Örebro län genom så kallade förenade anställningar. Medarbetare med förenade anställningar är en värdefull resurs för både universitetet och våra samarbetspartner. De utgör en brygga mellan sjukvård, forskning och utbildningen av framtidens vårdpersonal och är avgörande för en evidensbaserad verksamhet.

Medarbetare med en förenad anställning delar sin tjänstgöring mellan två arbetsgivare. Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns förenade lektorat, meriterande överbryggande anställningar som universitetsadjunkt, adjungerade kliniska adjunkter samt adjungerade adjunkter, lektorer och professorer.
Förenade anställningar innebär ett samarbete, som kommer flera parter till godo!

Förenat lektorat

Ett förenat lektorat innebär en kombination av forskning, undervisning och klinisk tjänstgöring. Huvudanställningen är knuten till Örebro universitetet. Anställningen syftar till att upprätthålla klinisk kompetens hos universitetetslärare och akademisk kompetens hos kliniskt verksamma.

Förenade lektorat främjar samverkan mellan universitet och region. Tanken är att skapa synergieffekter för klinisk forskning och möjliggöra tvärvetenskaplighet. Anställningsformen stärker den verksamhetsförlagda utbildningen. Den stärker också den evidensbaserade vården och bidrar till positiv utveckling av verksamheterna.

Foto av Karin Hugelius och Gabriella Lillsunde-Larsson.

Läs mer

Gabriella och Karin berättar om hur det är att vara förenad lektor.

Cecilia Bergh

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Cecilia Bergh

E-post:

Telefon: 019 303661

Rum: X4217

Cecilia Bergh

Karin Hugelius

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Karin Hugelius

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2441

Karin Hugelius

Gabriella Lillsunde-Larsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Gabriella Lillsunde-Larsson

E-post:

Telefon: 019 303936

Rum: P1311

Gabriella Lillsunde-Larsson

Helen Lindner

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Helen Lindner

E-post:

Telefon: 019 303734

Rum: P2152

Helen Lindner

Emma Olsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Emma Olsson

E-post:

Telefon: 019 303616

Rum: P2447

Emma Olsson

Erik Witte

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Erik Witte

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P1237

Erik Witte

Meriterande överbryggande anställning

En meriterande överbryggande anställning kombinerar klinisk verksamhet med undervisning inom vårdutbildningarna. Huvudanställningen är knuten till Region Örebro län och kopplad till Örebro universitetet genom en så kallad adjungering som universitetsadjunkt. Syftet med anställningen är att vara till nytta för såväl medarbetarens akademiska meritering som den kliniska verksamheten och för lärosätets vårdutbildningar.

I anställningen ingår kompetensutvecklingstid som ska användas till akademisk meritering. Det kan innebära att medarbetaren deltar i högskolepedagogiska kurser, studier på magister-/masternivå eller i forskningsprojekt med planering för framtida forskarutbildning.

Johan Björck

Befattning: Adjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Johan Björck

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2442

Johan Björck

Anna-Karin Bäck

Befattning: Adjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Anna-Karin Bäck

E-post:

Telefon: 0790 614045

Rum: P1310

Sabina Carnö

Befattning: Adjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Sabina Carnö

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Per Flack

Befattning: Adjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Per Flack

E-post:

Telefon: 019 302336

Rum: P1215

Elma Hatic

Befattning: Adjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Elma Hatic

E-post:

Telefon: 019 303833

Rum: P1308

Fleury Ndongozi

Befattning: Adjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Fleury Ndongozi

E-post:

Telefon: 019 301047

Rum: P1217

Niklas Sjödahl

Befattning: Adjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Niklas Sjödahl

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2442

Camilla Wall

Befattning: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Camilla Wall

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: P2229

Adjungerad klinisk adjunkt

En adjungerad klinisk adjunkt har sin anställning inom en vårdprofession i region eller kommun. Genom en oavlönad anställning vid Örebro universitet har adjunkten samtidigt ett pedagogiskt uppdrag inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utifrån sin akademiska kompetens arbetar den adjungerade kliniska adjunkten med högskolemässig kvalitet i yrkeshandledningen.

Adjungerade adjunkter, lektorer och professorer

En adjungering innebär en oftast oavlönad anställning vid Örebro universitet.
Den adjungerade utför samtidigt med sin ordinarie anställning hos annan arbetsgivare också uppgifter för universitetet, till exempel läraruppdrag eller handledning.
En adjungerad professor har specialistkunskaper inom ett visst område, som kommer universitetet till del, bland annat inom forskarutbildningen.