This page in English

Forskningsprojekt

De pendlande orden av Qvarnström och döende i relation till medvetenhet, rädsla och tid; en teoretisk analys

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Elisabeth Bergdahl

Forskningsämne

Bakgrund: Inom palliativ vård finns sedan länge teorin om pendling eller pendling, ofta beskriven som pendling mellan enstaka ord som motpoler. Den teoretiska förståelsen av fenomenet pendling har länge varit rådande tillexempel med modellen av Qvarnström. Inkonsekvenser har hittades i modellen, vilket ledde till en djupare analys. Metod: Teoretisk analys. Preliminära resultat: Arbetet pågår men möjligen kan en mer komplex modell behöva arbetas fram som mer pekar på ett processtänkande.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners